กลับมาอีกครั้ง! บริดจสโตนร่วมมือกรมการขนส่งทางบก สร้างนักขับขี่คุณภาพ เปิดอบรมฟรีเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ วันเสาร์-อาทิตย์

0
124

บริดจสโตนจับมือกรมการขนส่งทางบกสานต่อ โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ (Bridgestone Driving License Program)” ในปี พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 3 รอบ 3 รุ่น และเชิญชวนผู้ที่ขับรถยนต์เป็นแต่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ เข้าอบรมฟรี! รับสมัครจำนวนจำกัด ในวันเสาร์และอาทิตย์ พร้อมรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีหากผ่าน   การทดสอบเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนมารยาท     ในการขับรถ รวมถึงเทคนิคการขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่หน้าใหม่ให้มีคุณภาพ มีวินัยจราจร และใส่ใจความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

บริดจสโตนได้ดำเนินโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี นับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในปี พ.ศ 2548 ด้วยเล็งเห็นแนวโน้มการใช้รถใช้ถนนที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่ออัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุหนึ่งมาจากผู้ใช้รถใช้ถนนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยในปี พ.ศ. 2567 บริดจสโตนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น 3 รอบ 3 รุ่น
ณ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร ได้แก่ รอบที่ 1 รุ่นที่ 384 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567, รอบที่ 2 รุ่นที่ 385 วันที่ 14-15 กันยายน 2567 และ รอบที่ 3 รุ่นที่ 386 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งแต่ละรอบจะใช้ระยะเวลาในการอบรมรวม 2 วันทั้งภาคทฤษฎี ทั้งมารยาทในการขับรถยนต์ และเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย พร้อมทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ในวันเสาร์ และภาคปฏิบัติ ในวันอาทิตย์ 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และสอบถามรายละเอียด     การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ที่กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร โทร. 02-271-8426 หรือ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-636-1505-32 ต่อ 3275, 2387หรือทาง https://www.bridgestone.co.th/th/why-bridgestone/road-safety/driving-license-passenger โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองเท่านั้นที่กรมการขนส่งทางบก                        เขตจตุจักร อาคาร 4 ชั้น 2 ในวันและเวลาทำการ: จันทร์ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 .

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่บริดจสโตนมุ่งหวังสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนโดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับนักขับขี่รุ่นใหม่ สอดคล้องกับ “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” “ด้าน Empowerment (พลังทางสังคม)” และ “ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย)” เพื่อตอบแทนสังคมไทยด้วยการส่งเสริมและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนเชิงรุกผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ ในประเทศไทย พร้อมส่งมอบความอุ่นใจและขับเคลื่อนทุกชีวิตไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัย รวมถึงตอกย้ำเจตนารมณ์ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริดจสโตนทั่วโลกผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนสู่สังคมการเดินทางที่ปลอดภัยและยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่