ผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก แบ่งปันประสบการณ์กรณีศึกษาการลงทุนของไทย ในต่างประเทศ จัดโดยสถาบัน พระปกเกล้า

0
46

นางนฤพรรณ สุธรรมเกษม รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหารความยั่งยืน กลุ่มบริษัทบางจาก เป็นวิทยากรบรรยายและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ในฐานะที่ เป็นองค์กรต้นแบบที่มีการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Exploring New Horizons on International Investment” จัดขึ้นโดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า โดยมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 12 ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานรัฐ ผู้บริหารจากภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ 

นางนฤพรรณ ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ปัจจัยที่ควรพิจารณาและยุทธศาสตร์ในการลงทุนของกลุ่มบริษัทบางจาก การปรับตัวต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การเตรียมพร้อมสำหรับความไม่แน่นอน รวมถึงขั้นตอนในการลงทุน นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่
ถอดบทเรียนจากการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มบริษัทบางจาก ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจใน 10 ประเทศ โดย มีการลงทุนในธุรกิจใหม่และต่อยอดธุรกิจเดิมด้านพลังงานและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่า
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่