ไทยฮอนด้า ผนึกกำลัง สอศ. และดีลเลอร์ทั่วประเทศ สานต่อ โครงการ ‘Honda One Dealer One College’ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์

0
114

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมมือกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าลงนามความร่วมมือในโครงการ ‘หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม (One Dealer One College)’ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน
พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความรู้ทักษะด้านยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์จากทางฮอนด้าเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเป็นกำลังสำคัญในการส่งต่อความรู้ ทักษะและวิชาการ ให้แก่สถานอาชีวะศึกษาทั่วประเทศไทย

มร. ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “กว่า 1 ทศวรรษที่ไทยฮอนด้า ได้ริเริ่มในการจัดตั้งโครงการ ‘หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม (Honda One Dealer One School)’ ตั้งแต่ปี 2554 และได้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จด้วยการขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยการเพิ่มจำนวนการอบรมให้ความรู้สถานศึกษาในโครงการ ฯ จากเดิม 338 แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น 389 แห่งเสริมสร้างทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา ผ่านโครงการความปลอดภัยทางถนน (Honda Safety Riding) เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับนักศึกษา “อีกทั้ง โครงการดังกล่าวยังได้สนับสนุนให้นักศึกษาแสดงความสามารถผ่านการแข่งขัน ‘Honda Eco Mileage Challenge’ โดยร่วมมือกับร้านผู้จำหน่ายฯ มอบเครื่องยนต์ให้กับสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประสบการณ์ไปต่อยอดสู่ทักษะวิชาชีพในอนาคต”
“พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับการส่งเสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพ ผ่านกระบวนการ
Up-skill, Re-skill และ New-skill รวมถึงการสะสมประสบการณ์ ความรู้ทักษะด้านยานยนต์และเครื่องยนต์จากฮอนด้าเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทักษะที่จะช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพในด้านต่างๆ ผ่านทฤษฎีเรียนรู้โดยการลงมือทำ
(Learning by doing)” “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสานต่อความร่วมมือโครงการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมทักษะและสนับสนุนสถานศึกษารวมถึงบุคลากรได้เป็นอย่างดีที่ไม่มีสอนในห้องเรียน และหวังว่าจะได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีอย่างเช่นที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อยกระดับการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาพร้อมส่งต่อบุคลากรที่ดีมีคุณภาพออกสู่อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างยั่งยืนในอนาคต” มร. ชิเกโตะคิมูระ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ Honda One Dealer One College ได้ที่
แฟนเพจเฟซบุ๊ก : facebook.com/HondaSafetyThailand
เว็บไซต์ : hondasafety.thaihonda.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่