Toyota Asia นำเสนอวิสัยทัศน์ “การขับเคลื่อนแห่งอนาคตสำหรับเอเชีย” ในงาน Japan Mobility Show 2023 ‘ร่วมพลิกโฉมอนาคตแห่งยานยนต์ — Find Your Future’

0
170

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น – 24 ตุลาคม 2023 มร. มาซาฮิโกะ มาเอดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชีย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น แถลงให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับทิศทางของ โตโยต้า ที่มีต่อการขับเคลื่อนในอนาคตสำหรับกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย

ในงาน Japan Mobility Show ครั้งนี้ โตโยต้าจัดแสดงภายใต้แนวคิด ร่วมพลิกโฉมอนาคตแห่งยานยนต์ — Find Your Future”  ซึ่งเป็นการรวบรวมจิตวิญญาณแห่ง การสืบสานและวิวัฒนาการ

ในแง่ของการสืบสาน โตโยต้า จะยังคงมุ่งมั่นเป็นบริษัทที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด (Product Centered) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในแต่ละภูมิภาค (Region Based) โดยเรามุ่งเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อนอย่างแท้จริง ผ่านการนำเสนอหลากทางเลือกด้านเทคโนโลยี เพื่อมุ่งบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมเพิ่มคุณค่าของการขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน

ภาพที่ 1: ทิศทางในระดับโลกของโตโยต้า

ภายใต้แนวคิดสำคัญคือ ความเป็นกลางของคาร์บอน และ การเพิ่มคุณค่าของการขับเคลื่อน โตโยต้า    ได้วาง คอนเซปต์ของการขับเคลื่อน อย่างพิถีพิถัน โดยมีเสาหลักสำคัญ ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrification) การสร้างความหลากหลาย (Diversification) และการเสริมความอัจฉริยะ  (Intelligence)

ภาพที่ 2: แนวคิดหลักการขับเคลื่อนของโตโยต้า

การใช้พลังงานไฟฟ้า

โตโยต้า มุ่งนำเสนอการเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทาง หรือ “Multi – Pathway” ผ่านการพัฒนายานยนต์พลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าและของภูมิภาค สำหรับภูมิภาคเอเชียที่มีหลายปัจจัยอันส่งผลกระทบต่อเส้นทางสู่ความเป็นกลางคาร์บอน โตโยต้า นำเสนอแนวทางที่มีความเป็นไปได้ บนพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และการใช้งานจริง เรามุ่งนำเสนอรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และพลังงานทางเลือกหลากหลายรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า          เพื่อสร้างความแพร่หลายของการใช้งาน และการใช้งานในทันที

การสร้างความหลากหลาย