สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยคาดการณ์ตลาดยานยนต์เติบโตอย่างต่อเนื่องตามเศรษฐกิจและพร้อมให้การสนับสนุนการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างเต็มที่

0
218

กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2566 – สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (The Thai Automotive Industry Association : TAIA) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชน (TAIA Meets the Press) ในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย” โดยได้มองแนวโน้มตลาดยานยนต์ปี พ.ศ. 2566 เติบโตต่อเนื่องตามเศรษฐกิจไทย จากนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ

นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เผยว่า “ในปี พ.ศ. 2566 คาดการณ์การผลิตรถยนต์ของไทยโดยรวมที่ 1.95 ล้านคัน เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4% โดยแบ่งเป็นผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 9 แสนคัน และผลิตเพื่อส่งออก 1.05 ล้านคัน ส่วนคาดการณ์ยอดจำหน่ายรถยนต์ทุกประเภทในปีนี้ จะอยู่ที่ 9.3 – 9.5 แสนคัน และสำหรับตัวเลขรถจักรยานยนต์ คาดการณ์ยอดผลิตที่ 2.1 ล้านคัน เติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4.2%

จากยอดผลิตและจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้น สืบเนื่องมาจากปัจจัยหนุนในหลายส่วน ได้แก่ สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่บรรเทาลง ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฟื้นตัวเต็มที่จากการเปิดประเทศ โดยคาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 30 ล้านคน มาตรการการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5”  การลงทุนของภาคเอกชนที่สูงขึ้นผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI การเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจ E-Commerce ที่จะส่งผลดีอย่างมากต่อการเพิ่มขึ้นของรถเพื่อการพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนอีกด้วย

ด้านความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทางสมาคมฯ มองว่า มี 2 สาเหตุหลัก กล่าวคือ

  • ความไม่แน่นอนภายในประเทศ ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง และการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งคงต้องติดตามนโยบายและความต่อเนื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
  • ความไม่แน่นอนนอกประเทศ เช่น สถานการณ์ความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครน ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ราคาพลังงานในประเทศที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากสถานการณ์โลก และและความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตของสถาบันการเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อความมั่นใจของประชาชน

สำหรับอนาคตยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ในไทย มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ยอดจดทะเบียน 35,000 – 40,000 คัน จากการตระหนักถึงความสำคัญของการลดภาวะโลกร้อนโดยการใช้รถไฟฟ้าจากประชาชนชาวไทย รวมถึงมาตรการการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าจากภาครัฐ  นอกจากนี้นายสุวัชร์ยังกล่าวเสริมว่า “สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการสร้างสังคมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่อลดการปล่อยมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ตามโนบาย “เป้าหมายในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายในปี 2050” ของรัฐบาลผ่านนโยบายต่างๆ เช่น 30@30 เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้และการผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ปี 2569 เพื่อส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่