วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
spot_img
หน้าแรกAuto Newsเมอร์เซเดส-เบนซ์ มอบประกาศนียบัตรจากประเทศเยอรมนีแก่นักเรียนช่างฝึกหัดรุ่นที่ 31และรุ่น 32 และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานตำแหน่งงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรอง และศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ผ่านการรับรอง

เมอร์เซเดส-เบนซ์ มอบประกาศนียบัตรจากประเทศเยอรมนีแก่นักเรียนช่างฝึกหัดรุ่นที่ 31และรุ่น 32 และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานตำแหน่งงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรอง และศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ผ่านการรับรอง

-

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการนักเรียนช่างฝึกหัดที่ผ่านการรับรองคุณภาพเมอร์เซเดส-เบนซ์ตามมาตรฐานการศึกษาทวิภาคีเยอรมัน ในสาขาวิชา

เมคคาทรอนิคส์ยานยนต์เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีและเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของนักเรียนอาชีวะสู่การเป็นช่างเทคนิคมืออาชีพที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานเดียวกับประเทศเยอรมนี โดยมีประธานในพิธีคือ มร. โรลันด์  โฟล์เกอร์ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยมร. ฮันส์ อูลริช ซึดเบค อัครราชทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัคราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย  และ ดร. โรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าเยอรมัน-ไทย ร่วมกับตัวแทนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ได้ผ่านการทดสอบจากสมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเยอรมนี หรือ Association of German Chambers of Commerce and Industry (DIHK) และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองในด้านการฝึกอาชีพ ในระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีในประเทศไทยตามหลักสูตรเยอรมัน หรือ Certificate ระดับ บี (Level B) ในปีพ.ศ. 2561 และเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองถึงระดับอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทวิภาคีหลักสูตรเยอรมันในต่างประเทศ หรือ Certificate ระดับ เอ (Level A) ในปีพ.ศ. 2562 ซึ่งทั้งสองระดับเป็นหลักสูตร 2 ปีของการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติที่ควบคุมโดยผู้ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมจากบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับรถยนต์

เมอร์เซเดส-เบนซ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรม “Mercedes-Benz Training Center” ถนนบางนา-ตราด กม. 19 และศูนย์บริการของผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ

โดยในปีนี้มีนักเรียนช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 31 จำนวน 75 คนและ รุ่นที่ 32 จำนวน 44 คน จากผู้จำหน่าย 21 แห่ง  ได้รับประกาศนียบัตร Certificate Level A มีจำนวนทั้งสิ้น 20 คน และ ประกาศนียบัตร Certificate Level B มีจำนวนทั้งสิ้น 99 คน โดยทั้งนักเรียนช่างฝึกหัดและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปรับใช้เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่านที่เข้ารับบริการกับผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส -เบนซ์อย่างเป็นทางการทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคนจะได้รับการบรรจุเข้าทำงานในบริษัทของผู้จำหน่ายรถยนต์

เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ รวมทั้งสิ้น 21 แห่ง คือ บริษัท เค้งหงษ์ทอง จำกัด,

บริษัท เบนซ์ ตลิ่งชัน จำกัด, บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบนซ์ พระราม 3 จำกัด,

บริษัท เภตรา อยุธยา จำกัด, บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท เอ็มบี สุขุมวิท จำกัด,

บริษัท แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด, บริษัท จันทบุรี เจพี มอเตอร์ จำกัด, บริษัท จิตต์ชัยชลบุรี จำกัด, บริษัท ทองหล่อ-รามอินทรา จำกัด, บริษัท ที เอส ที หัวหิน จำกัด,

บริษัท ทีเอสที เมอร์เซเดส-เบนซ์ จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด, บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด

(สาขาลุมพินี), บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขา งามวงศ์วาน), บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด

(สาขา ราชดำเนิน), บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด, บริษัท สตาร์แฟลก จำกัด และ

บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

ภายในงาน ทางบริษัทฯ ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่ของทางผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ อันได้แก่ประกาศนียบัตรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายที่ผ่านการรับรอง (Certified Salespeople) จำนวน 52 คน เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการบริการที่ผ่านการรับรอง (Certified Service Advisor) จำนวน 17 คน และเจ้าหน้าที่ช่างวิเคราะห์ที่ผ่านการรับรอง (Certified Diagnosis Technician) จำนวน 4 คน จากผู้จำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ 18 แห่งดังต่อไปนี้ – บริษัท เบนซ์ เภตรา จำกัด, บริษัท เบนซ์ ตลิ่งชัน จำกัด, บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด,

บริษัท เบนซ์ พระราม 3 จำกัด, บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด, บริษัท เบนซ์ อุดรธานี จำกัด,

บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด, บริษัท ทองหล่อ-รามอินทรา จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด, บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด  (สาขาลุมพินี), บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขา งามวงศ์วาน), บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด,

บริษัท พรีเมจ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สตาร์แฟลก จำกัด และ

บริษัท สวนหลวง ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่ศูนย์ซ่อมสีและตัวถังของผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ผ่านการรับรองระหว่างปี 2564- 2565 (Certified Body & Paint Service Center)

จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เบนซ์ ภูเก็ต จำกัด, บริษัท เอ็มบี สุขุมวิท จำกัด, บริษัท แอทต้า ออโต้เฮ้าส์ จำกัด, บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด, บริษัท ทีเอสที

เมอร์เซเดส-เบนซ์ จำกัด, บริษัท ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด และบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด (สาขาลุมพินี)

- Advertisment -

Must Read

“ซูซูกิ แครี่” ตอกย้ำบทบาทผู้นำ “ฟู้ดทรัค” เติบโตสวนทางตลาด สร้างโอกาสในช่วงวิกฤติ ชูความอเนกประสงค์ครบครัน ตอบโจทย์ธุรกิจที่หลากหลาย ล็อกเป้าเก็บเกี่ยวยอดขาย 4,200...

0
14 มีนาคม 2565-กรุงเทพมหานคร-ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ชูความอเนกประสงค์ของ ซูซูกิ แครี่ ตอกย้ำบทบาทผู้นำฟู้ดทรัคที่มีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสและร่วมขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างอัตราเติบโตให้กับธุรกิจด้านการขนส่ง สอดรับการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์ มั่นใจสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน ตั้งเป้าเก็บเกี่ยวยอดขาย 4,200 คันในปีนี้ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการผลักดัน ซูซูกิ แครี่...