หน้าแรก แท็ก วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ต่อยอดโครงการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคสำหรับนักศึกษาอาชีวะ “VOLVO APPRENTICE PROGRAM” และ มอบทุนการศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการตลอดจนจบหลักสูตร

Tag: วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ต่อยอดโครงการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคสำหรับนักศึกษาอาชีวะ “VOLVO APPRENTICE PROGRAM” และ มอบทุนการศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการตลอดจนจบหลักสูตร