บางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สนองแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สร้างสังคมยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตและการใช้ผ้าไทย ส่งต่อเศรษฐกิจเข้มแข็งให้กับชุมชน

0
64

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการผลิตและการใช้ผ้าไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน ระหว่าง นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชนและ นางสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ ประธานวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์การเรียนรู้และออกแบบขวัญตา) ร่วมขับเคลื่อนโครงการ
ผ้าไทยใส่ให้สนุกสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพิธีเปิดงาน STYLE Bangkok 2024  โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายกีรติ รัชโช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้เกียรติในพิธี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ นี้ นับเป็นการร่วมขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการ
“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่สืบสานแนวพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้จากงานหัตถศิลป์ หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชนเพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน โดยวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์การเรียนรู้ออกแบบขวัญตา) จะออกแบบลวดลายผ้าทอเป็นการเฉพาะให้กับผู้บริหารและพนักงานสวมใส่ โดยฝีมือตัดเย็บของวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู รวมถึงช่างฝีมือในชุมชนบ้านห้วยลึก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมการสร้างงานและรายได้ในชุมชนเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนอันเป็นการสร้างสังคมยั่งยืน Regenerative Society ตามแนวคิด “ส่งต่อความสุขไม่สิ้นสุด Regenerative Happiness” ในโอกาส 40 ปีบางจากฯ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ในปี 2567 นี้ 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่