ผู้ร่วมก่อต้ัง NETA เข้าหารือ BOI มุ่งหวังร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

0
86

มร. จาง หย่ง ผู้ร่วมก่อต้ังและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร NETA เข้าพบนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือ แผนธุรกิจเชิงลึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับความร่วมมือและการพัฒนาธุรกิจของ NETA ในประเทศไทย ในโอกาส นี้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มอบบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิต รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BatteryElectricVehicle-BEV) อย่างเป็นทางการให้แก่ NETA รวมทั้งแสดงความช่ืนชมผล การดำเนินงานของ NETA ในประเทศไทย และหวังว่า NETA จะสามารถยกระดับความร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนรวมทั้ง ผู้ประกอบการในประเทศไทยมากย่ิงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (BEV) ของไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีศักยภาพสูง และเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดย NETA ได้จัดตั้ง บริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งเป็น ศูนย์กลางเชิงกลยุทธสำหรับการขยายธุรกิจของ NETA ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้การเปิดตัว NETA V รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% สไตล์ City Car ซึ้งมาพร้อมแนวคิด Touchable Smart EV ประกอบกับการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทยทั้ง ภาครัฐและเอกชนในทุกมิติทำแบรนด์ NETA ได้กลายเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศอย่างรวดเร็วโดยในปี 2566 มีส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับสองในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยและปัจจุบันมีฐานลูกค้ามากกว่า 15,000 รายทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยปี 2567 นี้ NETA จะเดินหน้าแผนงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องภายใต้กลยทุธ์ “All in Thailand, All for Thailand” ซึ้งประกอบ 5 กลยุทธ์หลักได้แก่การเริ่มต้นการผลิตภายในประเทศการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ท่ีติดตั้งเทคโนโลยีขั้น 1 รุ่นทุกปีการเพิ่มสัดส่วนของสมาชิกทีมที่เป็นคนไทยมากกว่า 85% การพฒันาเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายใหแข็งแกร่งยิ่งขึ้นรวมไปถึงการสร้างแบรนด์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

NETA พร้อมร่วมปฏิรูปการใช้พลังงานใหม่รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการจัดทาห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าของไทยเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ท่ีมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ NETA “Popularizer of Smart EV: สรรสร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทุกคน”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NETA Call Center โทร. 02-023-9981 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ NETA ได้ที่

  •  Facebook : Neta Auto Thailand
  •  NETA Line Official : @netaautothailand
  •  Website : www.neta.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่