กลุ่มบริษัทบางจาก – กลุ่มร้านอาหารเครือนารากรุ๊ป ร่วมบริหารจัดการน้ำมัน
ปรุงอาหารใช้แล้ว นำมาผลิต SAF ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

0
48

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก นำโดยนายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด  นางกลอยตา ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการ วิศวกรรมและโลจิสติกส์ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารและพนักงานบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด และนายณัฐพร รุ่งขจรกลิ่น กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ (Chief Operating Officer) นางสาวนริพร เคียงศิริ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด (Chief Marketing Officer) ผู้บริหารกลุ่มร้านอาหารเครือนารากรุ๊ป ร้านอาหารไทยอันดับ 1 ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและต่างประเทศที่รังสรรค์อาหารไทยให้แก่ผู้บริโภคในมาตรฐานสากล มีสาขาทั่วประเทศกว่า 20 สาขา ร่วมกันรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าและหมุนเวียน โดยบริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้ผ่านโครงการ ‘ทอดไม่ทิ้ง’ และรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ณ ร้านนาราไทย คูซีน เอราวัณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

การบริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต SAF นับเป็นการบริหารจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรให้กลับมามีประโยชน์สูงสุด  ซึ่งร้านอาหารในเครือนาราทุกสาขาทั่วประเทศ  ร่วมกับบริษัท บีเอสจีเอฟฯ จะบริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” มาขายให้บริษัท ธนโชคน้ำมันพืช (2012) จำกัด และบริษัท บีเอสจีเอฟฯ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต SAF สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG และเป็นการส่งเสริมการดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่