ผู้บริหารบางจากฯ แสดงทรรศนะการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) 
ด้านพลังงานด้วย SAF 
มุ่งขยายเครือข่ายธุรกิจพันธุ์ดีพร้อม เชิญชวน “ทอดไม่ทิ้ง” และ “ไม่ทอดซ้ำ” ทำ SAF

0
63

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจพันธุ์ดีพร้อม ในงาน DIPROM HEROES COOPERATION ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) ด้านพลังงานด้วย Sustainable Aviation Fuel (SAF) หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีผู้บริหารบริษัทที่เป็นเครือข่ายธุรกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกว่า 100 รายร่วมงาน

นายธรรมรัตน์ได้กล่าวถึงการผสาน ESG ในการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ปัจจุบัน โลกกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ซึ่งบางจากฯ ตระหนักถึงภารกิจในการลดการปล่อยคาร์บอน
ได้บุกเบิกผลิต SAF จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว นับเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนของการดำเนินงานตามแผน BCP 316 NET เพื่อไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2573 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 โดยSAF เป็นพลังงานสะอาดที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมการบิน และเป็นการบูรณาการในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้าน BCG Economy เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตพร้อมกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ภายในงาน มีการจัดนิทรรศโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” โดยบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก รับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วและรณรงค์ “ไม่ทอดซ้ำ” ให้ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำและนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต SAF โดยนายธรรมรัตน์และนายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนโชค ออยล์ไลท์ จำกัด ได้ร่วมต้อนรับผู้มีเกียรติและนำชมนิทรรศการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่