วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
spot_img
หน้าแรกAuto Newsผู้บริหารบางจากฯ สะท้อนมุมมองการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนเส้นทางการเติบโตสู่ทศวรรษที่ 5

ผู้บริหารบางจากฯ สะท้อนมุมมองการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนเส้นทางการเติบโตสู่ทศวรรษที่ 5

-

เมื่อเร็วๆ นี้ นางกลอยตา ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนา “2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence” ในหัวข้อ “การตอบแทนสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจหมุนเวียน” จากการที่กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันของบริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ในปี 2565 และรางวัลระดับโลก Global Performance Excellence Award หรือ GPEA ในปี 2566

นางกลอยตา กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจของบางจากฯ ซึ่งได้ยึดมั่นภารกิจและความมุ่งหมายเริ่มแรก เป็นบริษัทไทยที่มั่นคงในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย มีรากฐานการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม มาตลอด 40 ปีของการทำธุรกิจ เติบโตผ่านการสร้างและรักษาสมดุลระหว่างมูลค่าในการดำเนินธุรกิจ และคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ขยายจากธุรกิจโรงกลั่นและการตลาด
สู่กลุ่มบริษัทผู้นำด้านพลังงาน ครอบคลุมธุรกิจที่หลากหลายขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีโครงการเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและในชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการ และผ่านมูลนิธิใบไม้
ปันสุขและบริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 

นางกลอยตา ยังได้สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อสังคมโดยทั่วไปในวันนี้ ที่มีการปรับเปลี่ยนจากอดีต ด้วยบริบทที่ปรับเปลี่ยนไปของโลกและเพื่อให้เกิดความโปร่งใส จากการทำการกุศล กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจมากขึ้น รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ต่อสาธารณะ เช่นการรายงานด้านความยั่งยืน การเปิดเผยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ฯลฯ นอกจากนี้ ธุรกิจยังต้องให้ความสำคัญกับประเด็นอื่น ๆ เช่นการจัดหาทรัพยากรอย่างยั่งยืน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรมและมนุษยธรรม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกิจในการวางแผนและดำเนินการโครงการเพื่อสังคม เป็นต้น สำหรับโครงการเพื่อสังคมของบางจากฯ ในปัจจุบัน นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และดูแลสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์วิกฤตสภาวะภูมิอากาศซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนในระดับโลกด้วย

งานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ
ได้เรียนรู้จากองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จตามเส้นทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในการบริหารจัดการ การปรับตัว สร้างความยืดหยุ่น การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ 

- Advertisment -

Must Read

“ซูซูกิ แครี่” ตอกย้ำบทบาทผู้นำ “ฟู้ดทรัค” เติบโตสวนทางตลาด สร้างโอกาสในช่วงวิกฤติ ชูความอเนกประสงค์ครบครัน ตอบโจทย์ธุรกิจที่หลากหลาย ล็อกเป้าเก็บเกี่ยวยอดขาย 4,200...

0
14 มีนาคม 2565-กรุงเทพมหานคร-ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ชูความอเนกประสงค์ของ ซูซูกิ แครี่ ตอกย้ำบทบาทผู้นำฟู้ดทรัคที่มีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสและร่วมขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างอัตราเติบโตให้กับธุรกิจด้านการขนส่ง สอดรับการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์ มั่นใจสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน ตั้งเป้าเก็บเกี่ยวยอดขาย 4,200 คันในปีนี้ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการผลักดัน ซูซูกิ แครี่...