กลุ่มบริษัทบางจาก รุกขยาย “ไม่ทอดซ้ำ” ที่เมืองพัทยา รับน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว “ทอดไม่ทิ้ง” มาผลิต SAF

0
5199

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บางจากฯ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ธนโชค ออยล์ไลท์ จำกัด พร้อมด้วย นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการ วิศวกรรมและโลจิสติกส์ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและรับมอบประกาศนียบัตรในโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพจากน้ำมันทอดซ้ำหนุนเขตเมืองพัทยา “ไม่ทอดซ้ำ ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม” โดยมี
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ภายในงาน นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บางจากฯ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธนโชค และ นายจิตรเทพ เนื่องจำนงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรีนเวิลด์ ยูซีโอ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการไม่ทอดซ้ำ ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมระหว่าง บางจากฯ เมืองพัทยา บริษัท ธนโชคน้ำมันพืชฯ และบริษัท กรีน เวิลด์ฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากชุมชน รวมทั้งส่งเสริมเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในเขตเมืองพัทยา

 

ต่อยอดมาจากการที่พัทยาได้รับการประกาศในงานสมัชชาสุขภาพสากลให้เป็น “เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสุขภาพ” โดยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จะมีการบริหารจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วโดยบริษัท บีเอสจีเอฟฯ รับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ผ่านบริษัท กรีน เวิล์ดฯ และ บริษัท ธนโชคน้ำมันพืชฯ เพื่อบริหารจัดการนำมาผลิต SAF รวมถึงส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาใช้ซ้ำซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทิ้งน้ำมันใช้แล้วในพื้นที่สาธารณะ

นอกจากนี้ นายธรรมรัตน์ ยังได้บรรยาย “ทิศทางและแนวทางพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศไทย” โดยกล่าวถึงการริเริ่มในการบริหารจัดการน้ำมันพืช ใช้แล้วของบางจากฯ ที่มีการดำเนินการรับซื้อน้ำมันใช้แล้วเพื่อมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในอดีต และได้จัดตั้งบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด เพื่อดำเนินการบริหารจัดการการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว นำมาผลิต SAF ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคการบิน ร่วมขับเคลื่อนการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และยังตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างครบวงจร และภายในงานมีบอร์ดนิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทอดไม่ทิ้ง ที่รับน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารเพื่อมาผลิต SAF ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่