บางจากฯ ขยายโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ส่งต่อสุขภาพที่ดี ร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืน เพิ่มจุดรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วในสถานีบริการเพื่อผลิต SAF เป็น 162 แห่งทั่วประเทศ กลางเดือนเมษายนนี้

0
57

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารบางจากฯ                    นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร และ นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน                                 และ นายวัฒนา พรพัฒน์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานค้าปลีกน้ำมัน สายงานธุรกิจองค์กรและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บมจ. บางจากฯ และ นายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธนโชค ร่วมประชาสัมพันธ์การเดินหน้าขยายโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง”


ต่อเนื่องด้วยการเพิ่มจุดรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว (Used Cooking Oil)เพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ในสถานีบริการน้ำมันบางจากเป็น 162 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่กลางเดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาจำหน่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพิ่มการรับรู้และเชิญชวนให้ประชาชนเห็นคุณค่าของน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วที่สามารถนำไปผลิต SAF ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมการบิน โดยบริษัท บีเอสจีเอฟ
จำกัด จะเป็นผู้ผลิต SAF จากน้ำมันใช้แล้วจากการทำอาหารเป็นรายแรกในประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทิ้งน้ำมันที่ใช้แล้วสู่พื้นที่สาธารณะโดยไม่ผ่านกระบวนการทิ้งอย่างไม่ถูกวิธี และเป็นการส่งต่อสุขภาพที่ดีร่วมสร้างโลกที่ยั่งยืนอนึ่ง โครงการทอดไม่ทิ้ง ริเริ่มโดย กลุ่มบริษัทธนโชค ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนใน บีเอสจีเอฟ และ บีเอสจีเอฟ ได้นำมาต่อยอดเพื่อขยายเครือข่ายในการรับน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF)ติดตามรายละเอียดสาขาที่รับซื้อได้เร็ว ๆ นี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่