ผู้บริหารบางจากฯ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ กิจกรรมเรื่องเล่าชุดทรัพย์สยาม โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “เส้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

0
175

เมื่อเร็วๆ นี้ นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ “เรื่องเล่า
ชุดทรัพย์สยาม ตอน เส้นทางสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ร่วมกับนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดี กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดโดยพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และแก่ประชาชนทั่วไปในประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคธุรกิจที่ส่งผลต่อสังคม บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบเศรษฐกิจที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงแนวทางสร้างสรรค์สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศไทย โดยได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ จากการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทบางจาก ที่ได้ปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการปรับเปลี่ยนธุรกิจ และวางแผนปฎิบัติภารกิจต่างๆ ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจในการตั้งเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนในปีค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปีค.ศ. 2050 รวมถึง การสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจของ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เริ่มต้นปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตอบโจทย์ประเทศไทย ที่ตั้งเป้าเป็นกลางทางคาร์บอนในปีค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปีค.ศ.2065

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่