ผู้บริหารบางจากฯ ร่วมมอบรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2566 ของสมาคม IESG

0
172

ดร.มนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวุฒิทัต ตันติเวส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และ นางกัณฑมาศ กฤตยานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายกสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ
กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
(Oil Industry Environmental Safety Group Association : IESG) สมัชชาสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย (Safety Awards) ประจำปี 2566 ให้กับเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผู้ประกอบการรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และพนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เพื่อส่งเสริมและเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่ได้รับรางวัลพัฒนาเพิ่มความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการขนส่งของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับปี 2566 มีผู้ได้รับรางวัลรวม 117 รางวัล จาก 3 ประเภท คือ 1) เรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดีเด่น 30 ลำ แบ่งเป็น เรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดีเด่น 3 ปีต่อเนื่อง (ปี 2564 – 2566) จำนวน 4 ลำ เรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดีเด่นประจำปี 2566 จำนวน 26 ลำ 2) ผู้ประกอบการรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดีเด่น จำนวน 8 ราย และ 3) พนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดีเด่น จำนวน 79 ราย โดยคณะอนุกรรมการงานความปลอดภัยทางทะเล (Marine Safety Sub Committee) พิจารณามอบรางวัลเรือขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากเกณฑ์หลักประกอบด้วย 1) เป็นเรือที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของสมาชิก 2) ไม่เคยประสบอันตราย อันเนื่องมาจากเหตุเฉี่ยวชนเรือหรือท่าเรือ น้ำมันหกล้น เพลิงไหม้หรือเกิดความสูญเสียใดในขณะปฏิบัติภารกิจ และ 3) มีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ (รางวัลเรือดีเด่นประจำปี 2566 พิจารณาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566)

สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อตัวของพนักงาน องค์กร และธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง ธุรกิจ ชุมชน และประเทศ

เกี่ยวกับบางจากฯ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลัก คือ 1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ผู้นำด้านการกลั่นน้ำมันของประเทศ ด้วยกำลังการผลิตรวมเกือบ 300,000 บาร์เรลต่อวัน จากโรงกลั่นน้ำมันแบบ Complex Refinery มาตรฐานระดับโลก 2 แห่ง คือโรงกลั่นน้ำมันบางจาก พระโขนงและโรงกลั่นน้ำมันบางจาก ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขยายสู่ธุรกิจการค้าน้ำมันผ่านบริษัทบีซีพี เทรดดิ้ง (BCPT) และต่อยอดเครือข่ายธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิง ผ่านบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ (BFPL) รวมถึงลงทุนในธุรกิจเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF ผ่านบริษัทบีเอสจีเอฟ (BSGF) 2) กลุ่มธุรกิจการตลาด ส่งมอบ Greenovative Experience ผ่านเครือข่ายสถานีบริการกว่า 2,200 แห่ง เสริมด้วยธุรกิจ non-oil เช่น กาแฟอินทนิล น้ำมันหล่อลื่น Furio EV Charger รวมทั้งความร่วมมือกับพันธมิตรด้านอาหารหลากหลายและนำระบบดิจิทัลมาส่งมอบประสบการณ์ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ให้กับผู้ใช้บริการ 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด และการนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้พลังงานของผู้บริโภคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย บมจ. บีซีพีจี ผู้นำธุรกิจพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพรายใหญ่ของประเทศและขยายสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง 5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ ลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ประเทศนอร์เวย์ ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีมาตรฐานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง และมีกลุ่มธุรกิจขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ ๆ (New Frontier Businesses) อาทิ ธุรกิจแพลตฟอร์มให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie และสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งช่วยสร้างระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรมสีเขียว

นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้ง Carbon Markets Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต และร่วมก่อตั้งภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งอนาคต SynBio Consortium

บางจากฯ ได้รับการประเมินจาก S&P Global CSA ผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี DJSI ได้คะแนนการประเมินสูงเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refining and Marketing และได้รับการประเมิน MSCI ESG Rating ระดับ AA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดขององค์กรในธุรกิจพลังงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561

กลุ่มบริษัทบางจากตั้งเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2050

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่