วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
spot_img
หน้าแรกAuto News7 ภาคองค์กรชั้นนำของไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ 6 ทีมสุดยอดในโครงการ CHOICEISYOURS 2023 พร้อมจับมือผลักดันศักยภาพนิสิตนักศึกษาไทย ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ

7 ภาคองค์กรชั้นนำของไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ 6 ทีมสุดยอดในโครงการ CHOICEISYOURS 2023 พร้อมจับมือผลักดันศักยภาพนิสิตนักศึกษาไทย ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ

-

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัลและมูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เอสซีจี โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ และเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการรังสรรค์ไอเดียโครงการเพื่อความยั่งยืน

กรุงเทพฯ. บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัลและมูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เอสซีจี โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ และเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมกันจัดพิธีปิดโครงการและประกาศผลผู้ชนะในโครงการแข่งขัน CHOICEISYOURS 2023 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมเยาวชนนิสิตนักศึกษาไทยรุ่นใหม่ ในแนวคิดด้านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความยั่งยืนในประเทศไทย เพื่อรังสรรค์และนำเสนอไอเดียแปลกใหม่ในหลากหลายรูปแบบ จุดประกายความคิดที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่โครงการอันเป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในไทยต่อไปในอนาคต โครงการดังกล่าวยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำคัญทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับเยาวชนไทยในการแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ พร้อมร่วมผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต

มร. สเวน ฮ็อฟเดน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวถึงโครงการ CHOICEISYOURS 2023 ว่า “โครงการ CHOICEISYOURS ปีที่สองนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอีกครั้งด้วยความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรทุกราย ทั้งกลุ่มเซ็นทรัล มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เอสซีจีโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์และเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) รวมถึงทีมงานของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย  ทั้งนี้ ด้วยเป้าหมายของโครงการในการสนับสนุนแนวทางของความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ 6 ข้อของบีเอ็มดับเบิลยู ได้แก่ การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจหมุนเวียน การคำนึงถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานทางสังคม และจุดยืนของพนักงานในสังคม เราได้เห็นไอเดียที่มีความสร้างสรรค์และมีศักยภาพหลายโครงการที่สามารถมีส่วนช่วยในการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืนที่แท้จริง เราได้เห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกใบนี้ ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนสามารถร่วมสร้างความยั่งยืนให้เกิดได้อย่างแท้จริง ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา และผมขอสนับสนุนให้เยาวชนทุกคนมุ่งหน้าสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อไป เพราะพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอยู่ในมือพวกคุณแล้ว”

การแข่งขันในโครงการ CHOICEISYOURS 2023 เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และมีการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 7 องค์กรชั้นนำของไทยจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัลและมูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เอสซีจี
โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ และเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ซึ่งต่างก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทำให้โครงการ CHOICEISYOURS 2023 ประสบความสำเร็จ โดยในปีนี มีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 111 ทีม จำนวน 221 คนจาก 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และได้สร้างสรรค์ไอเดียโครงการด้านการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างน่าสนใจ ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษาจากทีมผู้ชนะจำนวน 6 ทีมได้รับโอกาสในการเลือกฝึกงานกับองค์กรพาร์ทเนอร์ชั้นนำของประเทศไทย และ 6 โครงการที่มีความโดดเด่นในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง ได้แก่

  • ทีมชนะเลิศ: ทีม Waste Warriors จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับโครงการตลาดสะอาด ด้วยการใช้แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ ชักชวนชุมชนตลาดโพธารามให้ร่วมกันแยกขยะอินทรีย์แล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมทั้งทำเป็นปุ๋ยหมักให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ โดยทีม Waste Warriors จะเข้าร่วมฝึกงานกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: ทีม Camp Loop จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโครงการการประยุกต์เอาวัสดุไวนิลเหลือใช้มาเปิดบริการขาย เช่า และซ่อมแซมอุปกรณ์แคมปิ้ง โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการได้เห็นแผ่นป้ายไวนิลหาเสียงจำนวนมากหลังการเลือกตัง จึงต้องการนำวัสดุเหลือใช้เหล่านั้นมาทำเป็นโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยทีม Camp Loop จะเข้าร่วมฝึกงานกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง: ทีม Benedict Team จากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับโครงการนำ LINE CHAT BOT มาประยุกต์ใช้กับการจัดการปัญหาเรื่องเศษอาหารด้วยการวิเคราะห์ความสุกของผลไม้เพื่อให้ทราบถึงอายุการเก็บรักษาของผลไม้ (Shelf-Life) ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดขยะและลดการปล่อยแก๊สมีเทนที่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิโลก โดยทีม Benedict จะเข้าร่วมฝึกงานกับเอสซีจี
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับสาม: ทีม Yep Peng จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
    กับโครงการนำเอาเศษหนังเหลือใช้จากโรงงาน กับขยะจากหลอดพลาสติกที่ย่อยสลายยากมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เก้าอี้แบบ Bean Bag เพื่อลดการเสียต้นทุนโดยใช่เหตุและลดการเผาทำลายขยะซึ่งจะทำให้โลกร้อน โดยทีม Yep Peng จะเข้าร่วมฝึกงานกับโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับสี่: ทีม BY by จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโครงการ Revlok ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เศษวัสดุก่อสร้างด้วยการนำมาขึ้นรูปใหม่ โดยทางทีมได้ไอเดียมาจากการหาทางกำจัดเศษอิฐซึ่งเป็นขยะบริเวณรอบคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้สภาพแวดล้อมบริเวณรอบสถาบันดูสวย สะอาดตามากยิ่งขึ้น โดยทีม BY by จะเข้าร่วมฝึกงานกับมูลนิธิชัยพัฒนา และกลุ่มเซ็นทรัล
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับห้า: ทีม COPIC จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับโครงการ Easy Plant ด้วยการนำเศษขยะเหลือใช้จากในบริเวณห้องทำงานของคณะสถาปัตยกรรมมาขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้ที่สามารถนำลงดินและย่อยสลายได้เลย กับการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภาชนะแบบมีดีไซน์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลับมามีมูลค่าและทำให้คนหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้น โดยทีม COPIC จะเข้าร่วมฝึกงานกับเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

“โครงการนี้เปิดโอกาสให้เราได้ลงสำรวจชุมชนจริง ๆ คุยกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เราได้รู้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน การเข้าร่วมโครงการในปีนี้ ทำให้เราได้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน และการเข้าร่วมเวิร์กช็อปทำให้เราได้ทักษะต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งการนำเสนองาน ทำให้รู้ว่าต้องเรียบเรียงเนื้อหาอย่างไรให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อสารออกมาได้เข้าใจที่สุด และยังได้เพื่อนใหม่อีกมากมายจากโครงการนี้ นอกจากนี้ ยังได้โอกาสในการฝึกงานกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งตรงกับความสนใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเราอีกด้วย” นางสาวเบญจวรรณ ธนพรโพธา นักศึกษาชั้นปีที่สองคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากทีม Waste Warriors กล่าวถึงสิ่งที่ได้จากโครงการ

ด้านนางสาวณัฐสิตา สุวรรณนิตย์ นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม Camp Loop ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสิ่งที่ได้รับจากโครงการในครั้งนี้ว่า “เราได้ประโยชน์ตั้งแต่ตอนเข้าฝึกอบรมในกิจกรรมเวิร์กช็อป เพราะได้ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ และได้รับประสบการณ์มากมายจากพี่เลี้ยงที่มาช่วยตีกรอบให้เรา ต้องขอบคุณพี่ ๆ จากทางบีเอ็มดับเบิลยูมาก ที่ช่วยชี้คำถามและช่วยพัฒนาไอเดียของพวกเราให้ดีขึ้น โดยเราเรียนมาทางสายวิศวกรรมอยู่แล้ว และบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับรถยนต์โดยตรง เราเลยคิดว่าค่อนข้างตรงสายและอยากจะลองเข้าไปเรียนรู้ด้านกระบวนการในโรงงานรวมถึงการทำงานในองค์กร สุดท้ายเราอยากฝากให้คนที่อยากสมัครเข้ามาในโครงการไม่ต้องกังวล ให้มีความมั่นใจและสมัครเข้ามาก่อน แล้วจะได้รับประสบการณ์ทั้งในด้านธุรกิจและด้านการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ เอง”

นอกจากนี้ นางสาวสุนิตา เสถียรจารุการ นิสิตปีสอง คณะวิทยาการสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยบูรพา Benedict Team ยังได้กล่าวถึงโครงการ CHOICEISYOURS 2023 ว่า “เราได้ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในช่วงกิจกรรมเยี่ยมชมสถานปฏิบัติงาน เช่น โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย และเอสซีจี เพราะทำให้เราเห็นว่าสถานที่จริงซึ่งมีขนาดใหญ่และมีกระบวนการจัดการมากกว่าที่เราคิด ทำให้เราทราบว่าวิธีการจัดการกับเศษอาหารของแต่ละที่มีความแตกต่างกัน และยังได้รับความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงหลายท่าน รวมทั้งยังทำให้เราได้ไอเดียมาประยุกต์ใช้กับโครงการของเรา เราได้ประสบการณ์มหาศาล ทั้งเรื่องการทำงานเป็นทีม การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเรา รวมทั้งการนำเสนอความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้เราตัดสินใจเลือกฝึกงานกับเอสซีจีเพราะเป็นบริษัทใหญ่ระดับต้น ๆ ของประเทศและมีธุรกิจในหลายภาคส่วนมาก”

โครงการ CHOICEISYOURS 2023 เปิดให้นิสิตนักศึกษาในไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและการลงมือปฏิบัติจริงเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จากองค์กรพาร์ทเนอร์ทั้ง 7 ราย ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ในการต่อยอดแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษายังได้รับโอกาสในการไปทัศนศึกษาเยี่ยมการดำเนินธุรกิจขององค์กรพาร์ทเนอร์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียนรู้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร โดยรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรใหม่น้อยที่สุด

- Advertisment -

Must Read

“ซูซูกิ แครี่” ตอกย้ำบทบาทผู้นำ “ฟู้ดทรัค” เติบโตสวนทางตลาด สร้างโอกาสในช่วงวิกฤติ ชูความอเนกประสงค์ครบครัน ตอบโจทย์ธุรกิจที่หลากหลาย ล็อกเป้าเก็บเกี่ยวยอดขาย 4,200...

0
14 มีนาคม 2565-กรุงเทพมหานคร-ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ชูความอเนกประสงค์ของ ซูซูกิ แครี่ ตอกย้ำบทบาทผู้นำฟู้ดทรัคที่มีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสและร่วมขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างอัตราเติบโตให้กับธุรกิจด้านการขนส่ง สอดรับการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์ มั่นใจสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน ตั้งเป้าเก็บเกี่ยวยอดขาย 4,200 คันในปีนี้ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการผลักดัน ซูซูกิ แครี่...