วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
spot_img
หน้าแรกAuto Newsบางจากฯ แจ้งเปลี่ยนชื่อ เอสโซ่ (ประเทศไทย) เป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

บางจากฯ แจ้งเปลี่ยนชื่อ เอสโซ่ (ประเทศไทย) เป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

-

กลุ่มบริษัทบางจากประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท เอสโซ่ฯ”) เป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น BSRC” โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอสโซ่ฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท เอสโซ่ฯ ดังนี้

เปลี่ยนแปลงเป็น
ชื่อภาษาไทย บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bangchak Sriracha Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ BSRC
(การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จะมีผลในระบบซื้อขายภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
เว็บไซต์บริษัท www.bsrc.co.th
เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบใดๆ
ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิทธิ หน้าที่และภาระความผูกพันที่บริษัท เอสโซ่ฯ มีอยู่ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

- Advertisment -

Must Read

“ซูซูกิ แครี่” ตอกย้ำบทบาทผู้นำ “ฟู้ดทรัค” เติบโตสวนทางตลาด สร้างโอกาสในช่วงวิกฤติ ชูความอเนกประสงค์ครบครัน ตอบโจทย์ธุรกิจที่หลากหลาย ล็อกเป้าเก็บเกี่ยวยอดขาย 4,200...

0
14 มีนาคม 2565-กรุงเทพมหานคร-ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ชูความอเนกประสงค์ของ ซูซูกิ แครี่ ตอกย้ำบทบาทผู้นำฟู้ดทรัคที่มีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสและร่วมขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างอัตราเติบโตให้กับธุรกิจด้านการขนส่ง สอดรับการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์ มั่นใจสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน ตั้งเป้าเก็บเกี่ยวยอดขาย 4,200 คันในปีนี้ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการผลักดัน ซูซูกิ แครี่...