ธนาคารยูโอบี ร่วมผลักดันการเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของกลุ่มบริษัทบางจาก สนับสนุนวงเงินสินเชื่อและเงินทุนหมุนเวียน (UOB’s Transition Finance)

0
195
(จากซ้ายไปขวา) นางพนิตศนี ตั๊นสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Corporate Banking ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย; นางพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Head of Transaction Banking ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย; นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย; นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) From left: Ms. Panitsanee Tansavatdi, Executive Director, Head of Corporate Banking UOB Thailand; Mrs. Patchanee Vongsilpawattana, Executive Director, Head of Transaction Banking UOB Thailand; Mr. Tan Choon Hin, President and CEO, UOB Thailand; Mr. Chaiwat Kovavisarach, Group Chief Executive Officer and President, Bangchak Corporation Public Company Limited and Mr. Bundit Hansapaiboon, Chief Executive Officer, Esso (Thailand) Public Company Limited

ธนาคารยูโอบีสนับสนุนกลุ่มบริษัทบางจากในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน โดยปล่อยสินเชื่อด้านการค้าและการเปลี่ยนผ่าน (UOB’s Transition Financing Framework)  วงเงินรวม 290 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่กลุ่มบริษัทบางจาก ได้แก่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท BCP Trading Pte. Ltd. (BCPT) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยบางจากฯ เป็นบริษัทแรกในไทยที่ธนาคารยูโอบีสนับสนุนด้านการเงิน ภายใต้กรอบแนวคิดสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (UOB’s Transition Financing Framework) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนันสนุนบริษัทต่าง ๆ ในการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน อาทิ การผลิตเชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) และการชดเชยคาร์บอนเครดิต

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างยูโอบีและกลุ่มบริษัทบางจากในครั้งนี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานในฐานะพันธมิตรทางการเงินให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น วงเงินสินเชื่อที่ให้กับกลุ่มบริษัทบางจากสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสององค์กรในการสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้นำ
ในอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยคงไว้ซึ่งสมดุล
แห่งความมั่นคงทางพลังงาน ขณะที่ยูโอบีเป็นผู้นำในวงการธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจ เมื่อเดือนตุลาคมปี 2565 ยูโอบีได้ประกาศคำมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ครอบคลุม 6 ภาคอุตสาหกรรมภายในปี 2050 หรือ พ.ศ. 2593 ซึ่งรวมอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ด้านพลังงาน ธนาคาร
ยูโอบีพร้อมสนับสนุนบางจากฯ ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทบางจากยินดีที่ได้รับการสนับสนุนวงสินเชื่อด้านการค้าและการเปลี่ยนผ่านจากยูโอบี ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด บางจากฯ กำหนดแผนงาน BCP316NET เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2030 หรือ พ.ศ. 2573 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 หรือ พ.ศ. 2593 โดยได้มีการดำเนินการตามแผนงานครอบคลุมทุกด้าน โดยส่วนแรกคือ B หรือ Breakthrough Performance ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการทำงาน การปล่อยคาร์บอนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสะท้อนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในหลายด้าน อาทิ การบุกเบิกหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF และ 5 ผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นน้ำมันบางจากพระโขนงมีค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจโรงกลั่นของประเทศไทย วงเงินสินเชื่อและเงินทุนหมุนเวียนจากยูโอบีครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำของกลุ่มบริษัทบางจาก ของบางจากฯ และสร้างการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่