บางจากฯ ขอบคุณทุกการสนับสนุน “หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” ที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปกับเรา

0
538

“หุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก” ประสบความสำเร็จ ผู้ลงทุนตอบรับจองซื้อเต็มวงเงิน 3,000 ล้านบาท สะท้อนผู้ลงทุนเชื่อมั่นในสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ศักยภาพและโอกาสเติบโตของบางจากฯ ตอบโจทย์นักลงทุนที่เน้นการลงทุนในธุรกิจที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงินบริษัท
บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลครั้งที่สองของบริษัทฯ
ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย ประสบความสำเร็จอย่างสูง ผู้ลงทุนตอบรับจำนวนมาก ปิดการ
จองซื้อเต็มจำนวน 3,000 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัท ด้วยสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบางจากฯ การผสานพลังทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นหลังเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของเอสโซ่ประเทศไทย รวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น  ตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยหุ้นกู้ดิจิทัลบางจากในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทน 3.45% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566

บริษัทฯ ขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจและให้ความไว้วางใจจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลบางจากในครั้งนี้ รวมถึงขอบคุณธนาคารกรุงไทย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ทำให้การจองซื้อราบรื่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี บริษัทฯ ยินดีที่ได้นำเสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน สามารถเข้าถึงการลงทุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยยังคงให้ความสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และ
การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนต่อไป”

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ให้ตอบโจทย์ลูกค้าและประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง บนช่องทางดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และปลอดภัย พร้อมสนับสนุนให้คนไทยวางแผนการออมและการลงทุนเพื่ออนาคตที่มั่นคง ความสำเร็จจากการเสนอ

ขายหุ้นกู้ดิจิทัลบางจาก บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งนี้ ปัจจัยหลักมาจากผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในธุรกิจของ
บางจากฯ ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงาน และมีปัจจัยสนับสนุนจากช่องทางการลงทุนที่ตอบโจทย์ ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ทำให้ผู้ลงทุนเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ดิจิทัลบางจากมูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม กระจายตัวในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 63.3% และต่างจังหวัด 36.7% เป็นนักลงทุนผู้หญิงสูงถึง 63.9% กระจายตัวทุกช่วงอายุระหว่าง 20-91 ปี โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน (Office Worker) 2040 ปี สัดส่วนสูงถึง 25.24% และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 24.35% ตอกย้ำการเข้าถึงการลงทุนได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค

“ธนาคารขอขอบคุณบางจากฯ ที่ให้โอกาสธนาคารร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอีกครั้ง โดยธนาคารมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบใหม่มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง บนช่องทางดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และปลอดภัย เป็นการต่อยอดความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนบนช่องทางดิจิทัล ยกระดับตลาดทุนไทย และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านการเงินและการลงทุนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำ ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ทั้งการลดความเหลื่อมล้ำ การนำนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความยั่งยืน”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่