สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว และบริษัท คาร์ เคโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบัน The Association of Used Car Academy (AUCA)

0
1461

วันที่ 29 กันยายน 2566  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วร่วมกับ บริษัท คาร์ เคโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณนพดล นิลธรรมชาติ ประธานสมาคมฯ คุณวิชัย สุวรรณศิลา นายกสมาคมฯ คุณวิสุทธิ์ เหมพรรณไพเราะ ประธานกิตติมศักดิ์ และผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม คุณคุซามะ ยาซุฮิโตะ ผู้บริหารบริษัท คาร์ เคโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการให้การสนับสนุนจัดตั้งสถาบันศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเพื่ออุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว  โดยหลักสูตรมาตรฐานการตรวจสอบสภาพรถยนต์ใช้แล้ว จาก สมาคมตรวจสอบสภาพรถยนต์ (JAAA) ประเทศญี่ปุ่น และหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการตั้งแต่ระดับพื้นฐานและสูงขึ้นไปสำหรับผู้แทนจำหน่าย  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพรัชดา  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการสร้างบุคลากรสำหรับการรับรองคุณภาพรถยนต์ใช้แล้ว รวมถึงการพัฒนาการให้บริการอย่างมืออาชีพ และเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วถังระบบอย่างมีแบบแผน

คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์  กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท กรังด์ปรีซ์  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ประธานจัดงาน บางกอก ยูสคาร์โชว์  และในฐานะที่ปรึกษา สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว กล่าวว่า “ ในฐานะของผู้จัดงาน บางกอก ยูสคาร์โชว์ ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ทางสมาคมรถยนต์ใช้แล้ว ได้เรียนเชิญร่วมในพิธี ลงนามความร่วมมือในการก่อตั้งสถาบัน The Association of Used Car Academy (AUCA) เพื่อสร้างมาตรฐาน ยกระดับอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้ว โดยได้รับการรับรองจาก GOO INSPECTION หรือ บริษัท คาร์ เคโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มี ประสบการณ์การตรวจรถยนต์ใช้แล้ว มามากกว่า 20  ปี จากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้มาตรฐานและการกำกับดูแลของ JAAA (Japan Automobile Appraisal Association)  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลของรถยนต์ที่ได้รับการตรวจสอบสภาพจาก GOO INSPECTION ด้วยใบประเมินคุณภาพรถยนต์ ช่วยให้ผู้ซื้อมั่นใจการเลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วที่มีคุณภาพตามต้องการ  โดยตั้งแต่ปี 2018 ถึงปัจจุบัน ทำการตรวจสอบรถยนต์ ในประเทศไทยแล้วมากกว่า 70,000 คัน ปัจจุบันมีการตรวจสอบรถยนต์เฉลี่ยมากกว่าเดือนละ 3,000 คัน โดยการให้บริการของ Goo Inspection ครอบคลุมไปถึง ลานประมูลรถยนต์ บริษัทรถเช่า สถาบันการเงิน ดีลเลอร์รถยนต์มือสอง และบุคคลทั่วไป  จะเห็นได้ว่าการจัดงาน บางกอก ยูสคาร์โชว์ ทั้ง 14 ครั้งที่ผ่านมา จะมีการลงนาม MOU กับผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วมงาน บางกอก ยูสคาร์โชว์ เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพของรถยนต์ สร้างความมั่นใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ”

สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว  และ บริษัท คาร์ เคโดะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วโดยได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งสถาบัน The Association of Used Car Academy (AUCA) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้มีความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐาน จากสถาบันชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้รถยนต์ใช้แล้วมีความน่าเชื่อถือทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ  สมาคมและบริษัท จึงได้ตกลงร่วมมือกันภายใต้กรอบ “ บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ใช้แล้ว ในชื่อ The Association of Used Car Academy หรือ AUCA “ เปิดสอนหลักสูตรมาตรฐานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ใช้แล้ว และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรอย่างยั่งยืน

โดยในระยะเริ่มต้นสถาบันจะเริ่มต้นพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรพื้นฐาน  เนื้อหาในหลักสูตรแบ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์หรือ E-Learning และการเรียนรู้ภาคสนาม สำหรับหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบไปด้วย 1.ทักษะความรู้ความเข้าใจในด้านการตรวจสอบสภาพรถยนต์ใช้แล้วเบื้องต้น 2.ทักษะด้านการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมการให้บริการอย่างมืออาชีพจากบริษัทผู้ให้บริการด้านการพัฒนาบุคคนชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น 3.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของสมาคมผู้ประกอบการและการให้ความรู้ด้านสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค

การจัดตั้งให้มีสถาบันการศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ใช้แล้วจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอย่างมีนัยยะสำคัญ 3 ประการ

ประการที่ 1. จะทำให้การซื้อขายรถยนต์ใช้แล้วเป็นไปได้อย่างสบายใจ ผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพรถยนต์ทุกคันที่มีการตรวจสอบคุณภาพ ใช้เวลาในการจัดสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว

ประการที่ 2. ก่อให้เกิดการจ้างงานใหม่ในตลาด คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบสภาพรถยนต์ใช้แล้ว

ประการที่ 3. คือ การเสริมสร้างบุคลากรของผู้ประกอบการให้มีทักษะความชำนาญการให้บริการในส่วนการขาย การให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ การบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพด้านอื่นๆ สร้างอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สอดคล้องกับการเติบโตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

สถาบันจะเริ่มเปิดให้บริการได้ตัังแต่เดือน ธันวาคม เป็นต้นไป สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสถาบันผ่านทาง

Line official : @AUCA     Facebook : The Association of Used Car Academy / AUCA  หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 080-269-9931

บริษัท คาร์ เครโดะ ไทยแลนด์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ ธันวาคม 2018  ดำเนินธุรกิจในการให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ใช้แล้ว(Inspection) ภายใต้แบรนด์ Goo Inspection ซึ่งมีประสบการณ์การตรวจรถยนต์ใช้แล้ว มามากกว่า 20 ปีจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้มาตรฐานและการกำกับดูแลของ JAAA (Japan Automobile Appraisal Association)

หน้าที่ของ Goo Inspection คือสร้างความอุ่นใจในการซื้อรถมือสองตาม Motto ของบริษัท “ Peace of Mind when buy used car” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลของรถคันที่ได้รับการตรวจสอบสภาพจาก Goo Inspection ด้วยใบประเมินคุณภาพรถยนต์ ช่วยให้ผู้ซื้อมั่นใจในการเลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วที่มีคุณภาพตามต้องการ

การตรวจสอบรถยนต์ของ Goo Inspection ครอบคลุมจุดตรวจมากถึง 344 จุดรอบคัน โดยผู้ชำนาญการเฉพาะทาง(Inspector) ซึ่งผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นจากอาจารย์ญี่ปุ่น (Japanese Sensei) และInspector ของบริษัททุกคนจะมีการสอบวัดมาตรฐานการตรวจรถทุกปีเพื่อที่จะรักษาและเพิ่มพูนทักษะการตรวจรถตามมาตรฐาน JAAA

การตรวจสอบรถยนต์ของ Goo Inspection แบ่งเป็น 4 ส่วน

  1. โครงสร้าง (Frame)2. ภายนอก (Exterior)
  2. ภายใน (Interior) 4.เครื่องยนต์ (Engine)

โดยการตรวจแต่ละส่วนมีการประเมินสภาพเป็น “ดาว“ (Star Rate) โดยการตรวจจะเน้นเรื่องของโครงสร้างรถยนต์(Frame) เป็นหลัก เพราะโครงสร้างรถยนต์(Frame) ถ้าหากมีอุบัติเหตุสามารถซ่อมแซมความเสียหายให้ใช้งานได้ แต่จะไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยดีเท่าเดิมโดยมีคะแนนเต็มอยุ่ที่ 5 ดาว ซึ่งการให้คะแนนแบบแยกส่วนจะทำให้เพิ่มความมั่นใจในการซื้อรถกับผู้ซื้อ เพราะผู้ซื้อจะได้รถสวยไม่ใช่แค่ภายนอก(Exterior) และภายใน(Interior) เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงรถที่มีโครงสร้าง(Frame)ที่ดี ไม่มีอุบัติเหตุ โดยการให้คะแนนเป็นไปตามมาตรฐานของ JAAA การตรวจรถของ GOO Inspection ไม่ได้เชี่ยวชาญในการตรวจรถญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ GOO Inspection ยังมีความชำนาญและทักษะในการตรวจสอบ รถยุโรป รถซุปเปอร์คาร์ และรถลักชัวรี่ต่างๆอีกด้วย

Goo Inspection เป็นผู้นำในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆในการตรวจสภาพรถยนต์ ปัจจุบัน เรามี application “James” ให้ inspector ใช้ในการตรวจสภาพรถยนต์เหมือนกับประเทศญี่ปุ่น และ “GOO AI Inspection” ที่สามารถตรวจสอบโครงสร้างของรถยนต์โดยการถ่ายรูปตามมุมที่กำหนดและให้ AI ช่วยในการตรวจสอบความเสียหายทำให้การตรวจสอบใช้เวลาไม่นาน เฉลี่ยคันละ 20 -30 นาทีเท่านั้น

ตั้งแต่ปี 2018 ถึงปัจจุบัน Goo Inspection ทำการตรวจสอบรถยนต์ ในประเทศไทยแล้วมากกว่า 70,000 คัน ปัจจุบันมีการตรวจสอบรถยนต์เฉลี่ยมากกว่าเดือนละ 3,000 คัน โดยการให้บริการของ Goo Inspection ครอบคลุมไปถึง ลานประมูลรถยนต์ บริษัทรถเช่า สถาบันการเงิน ดีลเลอร์รถยนต์มือสอง และบุคคลทั่วไป

สนใจใช้บริการได้ที่

Line Official : @gooinspection_th

FB: Goo Inspection Thailand

Mobile: 062 2844492

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่