ตลาดรถยนต์สิงหาคมติดลบต่อเนื่อง 11.7% ยอดขาย 60,234 คัน รถเก๋งยังโดนใจลูกค้าเติบโตต่อเนื่อง 4.9% ยอดขาย 23,645 คัน

0
450

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ด้วยยอดขาย 60,234 คัน ลดลง 11.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่รถยนต์นั่งยังอยู่ในความต้องการของลูกค้า เติบโตต่อเนื่องด้วยยอดขาย 23,645 คัน เติบโต 4.9% ส่วนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวต่อเนื่องด้วยยอดขาย 36,589 คัน ลดลง 19.9% โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ ชะลอตัวเช่นกันด้วยยอดขาย 24,622  คัน ลดลงอย่างมากถึง 32.6%

ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์

          ตลาดรถยนต์สิงหาคมชะลอตัว 11.7% ด้วยยอดขาย 60,234 คัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งยังเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ 4.9% ด้วยยอดขาย 23,645 คัน ในขณะที่ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวที่ 19.9% ด้วยยอดขาย 36,589 คัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน ชะลอตัวถึง 32.6% ด้วยยอดขาย 24,622 คัน จากปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่ลื่นไหล ส่งผลให้มีการชะลอการสินใจซื้ออย่างต่อเนื่องของภาคธุรกิจ และภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจขนส่ง โดยมีประเด็นสำคัญคือความเข้มงวดของสถาบันการเงิน ที่มีความกังวลต่อหนี้เสียอันเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา

    ตลาดรถยนต์กันยายนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเข้าสู่ช่วงปลายปีตามฤดูกาลขาย อย่างไรก็ดีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการขยายตัวของตลาดรถยนต์ในช่วงนี้

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2566

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 60,234 คัน ลดลง 11.7 %

อันดับที่ 1 โตโยต้า      20,871 คัน      ลดลง 10.6 %   ส่วนแบ่งตลาด 34.6%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          11,380 คัน      ลดลง 28.2%    ส่วนแบ่งตลาด 18.9%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      7,084 คัน        เพิ่มขึ้น 0.2%    ส่วนแบ่งตลาด 11.8%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 23,645 คัน เพิ่มขึ้น 4.9 %                                  

อันดับที่ 1 โตโยต้า      8,346 คัน        เพิ่มขึ้น 12.7%  ส่วนแบ่งตลาด 35.3%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า      4,348 คัน        ลดลง 25.3%    ส่วนแบ่งตลาด 18.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      929 คัน           ลดลง 41.6%    ส่วนแบ่งตลาด 3.9%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 36,589 คัน ลดลง 19.9%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      12,525  คัน     ลดลง 21.5%    ส่วนแบ่งตลาด 34.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           11,380 คัน      ลดลง 28.2%    ส่วนแบ่งตลาด 31.1%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        2,956 คัน       ลดลง 36.8%    ส่วนแบ่งตลาด 8.1%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย 24,622 คัน ลดลง 32.6%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      10,014 คัน      ลดลง 28.1%    ส่วนแบ่งตลาด 40.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          9,999 คัน        ลดลง 31.7%    ส่วนแบ่งตลาด 40.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด         2,956 คัน      ลดลง 36.8%    ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,061 คัน

โตโยต้า 2,047 คัน – อีซูซุ 1,576 คัน – ฟอร์ด 1,130  คัน – มิตซูบิชิ 232 คัน – นิสสัน 76 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 19,561 คัน ลดลง 36.3%                                

อันดับที่ 1 อีซูซุ             8,423 คัน        ลดลง 35.0%    ส่วนแบ่งตลาด 43.1%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      7,967 คัน       ลดลง 31.0%    ส่วนแบ่งตลาด 40.7%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        1,826 คัน       ลดลง 48.2%    ส่วนแบ่งตลาด  9.3%  

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – สิงหาคม 2566

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 524,784 คัน ลดลง 6.2%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า       178,151 คัน   ลดลง 4.0%     ส่วนแบ่งตลาด 33.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ            109,396 คัน   ลดลง 23.0%    ส่วนแบ่งตลาด 20.8%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       60,769 คัน    เพิ่มขึ้น 11.5%  ส่วนแบ่งตลาด 11.6%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 194,243 คัน เพิ่มขึ้น 9.4%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า        67,435 คัน   เพิ่มขึ้น  31.2%  ส่วนแบ่งตลาด 34.7%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า        39,695 คัน   ลดลง   0.8%   ส่วนแบ่งตลาด 20.4%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ        11,593 คัน   ลดลง  20.4%   ส่วนแบ่งตลาด 6.0%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 330,541 คัน ลดลง 13.5%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า       110,716 คัน    ลดลง 17.5%    ส่วนแบ่งตลาด   33.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ            109,396 คัน   ลดลง 23.0%    ส่วนแบ่งตลาด   33.1%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด         25,827 คัน    เพิ่มขึ้น 11.4%  ส่วนแบ่งตลาด  7.8%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย 232,556 คัน ลดลง 22.1%

อันดับที่ 1 อีซูซุ            98,860 คัน    ลดลง 24.5%    ส่วนแบ่งตลาด   42.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า       90,646 คัน    ลดลง 21.7%    ส่วนแบ่งตลาด   39.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด          25,827 คัน   เพิ่มขึ้น 11.4%  ส่วนแบ่งตลาด   11.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 43,001 คัน

โตโยต้า 15,585 คัน – อีซูซุ 15,206 คัน – ฟอร์ด 8,334 คัน – มิตซูบิชิ 3,038 คัน – นิสสัน 838 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย  189,555 คัน ลดลง 26.8%

อันดับที่ 1 อีซูซุ            83,654 คัน      ลดลง  29.5%   ส่วนแบ่งตลาด 44.1%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      75,061 คัน      ลดลง  23.9%   ส่วนแบ่งตลาด 39.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        17,493 คัน      ลดลง   8.4%   ส่วนแบ่งตลาด  9.2%    

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่