บริดจสโตนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ยกระดับองค์กรสู่การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตยางรถยนต์

0
152
คุณโทโมฮิโร อิริเอะ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด (ที่ 3 จากขวา), คุณโชสุเกะ นามิยามา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากขวา) และคุณอรรถพล แพรพริ้วงาม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานความยั่งยืน บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด (ที่ 1 จากขวา) พร้อมด้วยคุณเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท เมฆาวี จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย), คุณชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมฆาวี จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณณัฐชาต เจิดนภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท เมฆาวี จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) ในพิธีส่งมอบใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียนแก่บริดจสโตน

บริดจสโตนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
ยกระดับองค์กรสู่การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตยางรถยนต์

  • บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยบริดจสโตน                                                                                                                                                      จำกัด มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ คิดเป็น 208,404 ตัน และ 98,505 ตัน ตามลำดับ ภายในปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568)
  • การดำเนินงานดังกล่าวตอกย้ำวิสัยทัศน์ระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมของบริดจสโตนด้วยการสนับสนุนและขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593)
  • นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการส่งเสริมด้านโรงงานสีเขียวและโรงงานอัจฉริยะ (Green and Smart Factory) เพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนในสังคมการเดินทาง และยังสะท้อนผ่าน Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)” ในฐานะองค์กรเพื่อส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน
คุณโทโมฮิโร อิริเอะ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด (ที่ 3 จากขวา), คุณโชสุเกะ นามิยามา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจสโตน ไทร์
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากขวา) และคุณอรรถพล แพรพริ้วงาม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานความยั่งยืน บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด (ที่ 1 จากขวา)
พร้อมด้วยคุณเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ประธานกรรมการ บริษัท เมฆาวี จำกัด
(ที่ 3 จากซ้าย), คุณชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมฆาวี จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณณัฐชาต เจิดนภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท เมฆาวี จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) ในพิธีส่งมอบใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียนแก่บริดจสโตน

[กรุงเทพฯ] (27 กรกฎาคม 2566) – บริดจสโตนตั้งเป้ามุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนและขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) ล่าสุดบริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี และบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โรงงานหนองแค จ.สระบุรี ได้รับใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs) เพื่อรับรองการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ จากบริษัท เมฆาวี จำกัด (Mekha V) ภายใต้การบริหารของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยเป็นผู้นำด้าน AI Robotics และ Digitalization กับพันธกิจขับเคลื่อน Digital Transformation และเป็น Carbon Neutrality Partner ตอกย้ำพันธกิจร่วมของบริดจสโตน และ Mekha V ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการขับเคลื่อนความยั่งยืน ด้านพลังงานให้กับประเทศไทย

ปัจจุบันแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ผลิตไฟฟ้าของบริดจสโตนประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม และพลังงานน้ำ การได้รับใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียนช่วยสนับสนุนให้บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ถึง 88% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 3 ปี *1  ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 208,404 ตัน *2    ในขณะเดียวกันยังยกระดับการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โรงงานหนองแค ได้ถึง 55.6% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 98,505 ตัน *3

คุณโชสุเกะ นามิยามา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้เราเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนคิดเป็น 100% ซึ่งมาจากใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs) และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารโรงงาน และเรามุ่งมั่นที่จะคงเป้าหมายการเป็นโรงงานที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในทุกๆ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป เรามีแผนเพิ่มการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบริเวณพื้นที่ที่เหลือของโรงงานด้วยสัดส่วนมากกว่า 13%  พร้อมเพิ่มการใช้รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าในโรงงานแทนการใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้เรายังร่วมกับบริษัทคู่ค้าศึกษา    การใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การซื้อบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility Green Tariff) จากหน่วยงานภายนอก”                                                                                                                                            

คุณโทโมฮิโร อิริเอะ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด กล่าวว่า การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตยางรถยนต์นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมของบริดจสโตนภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) พร้อมขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ปัจจุบันโรงงานหนองแคยกระดับการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ รวม 63.6% ซึ่งมาจากใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs) จำนวน 55.6% และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารโรงงาน 8% *4 นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นๆ ในกระบวนการผลิตยางรถยนต์เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต โดยในปี พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป เรามีแผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบริเวณพื้นที่ที่เหลือของโรงงานหนองแค พร้อมศึกษาการใช้พลังงานชีวมวลและการใช้พลังงานจากไฮโดรเจน เพื่อร่วมส่งมอบคุณค่าให้กับสังคม ลูกค้า และพันธมิตร ในฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน”

คุณอรรถพล แพรพริ้วงาม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานความยั่งยืน บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด กล่าวเสริมว่า “บริดจสโตนรุดดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตยางรถยนต์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และเป้าหมายสิ่งแวดล้อมระยะกลางในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 50% ทั่วทั้งธุรกิจ*5  การดำเนินงานดังกล่าวของเรายังสะท้อนผ่าน “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน) *6  “ด้าน Energy (พลังงาน) มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนภายในองค์กร” และ “ด้าน Ecology (สิ่งแวดล้อม) ตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริงเพื่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต”

บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด โรงงานหนองแค

*1 ปัจจุบันแหล่งการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบด้วย 1) ใบยืนยันสิทธิพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs) 88% 2) ระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารโรงงาน 5% และ 3) การศึกษาการใช้พลังงานหมุนเวียนใน
รูปแบบอื่นๆอีก 7% โดยคำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2568 พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังมี
แผนการดำเนินงานเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ต่อไปในอนาคต และ
มุ่งมั่นที่จะคงเป้าหมายการเป็นโรงงานที่ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในทุกๆ ปี

*2 คำนวณโดยใช้ปัจจัย 0.4046 ตัน-CO2/MWh เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค
เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ จำกัด

*3 คำนวณโดยใช้ปัจจัย 0.4725 ตัน-CO2/MWh เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยบริษัท บริดจสโตน เอเชีย แปซิฟิค
เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ จำกัด

*4 ปัจจุบันแหล่งการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด โรงงานหนองแค ประกอบด้วย 1) ใบยืนยัน
สิทธิพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates: RECs) 55.6% 2) ระบบโคเจเนอเรชั่น 36.4% และ

3) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 8% โดยคำนวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2566
พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังมีแผนการดำเนินงานเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ในกระบวนการผลิตยาง
รถยนต์ต่อไปในอนาคต

*5 ขอบเขตที่ 1 และ 2, ฐานปี: ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554)

*6 กลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนได้กำหนด “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน)”
เพื่อช่วยให้บรรลุวิสัยทัศน์: “สู่ปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) บริดจสโตนยังคงส่งมอบคุณค่าให้สังคมและลูกค้าใน

ฐานะองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการบริหารควบคู่ไปกับ
การสร้างความไว้วางใจและน่าเชื่อถือให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต “Bridgestone E8 Commitment (พันธสัญญา
E8 ของบริดจสโตน)” ประกอบด้วยคุณค่า 8 ด้านของบริดจสโตนที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร “E” (ด้าน Energy
(พลังงาน), ด้าน Ecology (สิ่งแวดล้อม), ด้าน Efficiency (ประสิทธิภาพ), ด้าน Extension (การเติบโต), ด้าน
Economy (เศรษฐกิจ), ด้าน Emotion (ความรู้สึก), ด้าน Ease (ความสะดวกสบาย) และด้าน Empowerment
(พลังทางสังคม) ซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผ่านเจตจำนงและกระบวนการทำงาน
ร่วมกับพนักงาน สังคม พันธมิตร และลูกค้า เพื่อสังคมที่ยั่งยืน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.bridgestone.com/corporate/news/pdf/2022030101.pdf

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่