มิชลิน ประกาศเข้าซื้อกิจการ Flex Composite Group เพื่อสร้างผู้นำด้านฟิล์มและสิ่งทอไฮเทค

0
200
  • การเข้าซื้อกิจการเพื่อสร้างผู้นำด้านฟิล์มและสิ่งทอไฮเทค (High-Tech Engineered Fabrics and Films) ครั้งนี้ คาดว่าจะส่งผลให้ธุรกิจวัสดุไฮเทคของมิชลินมีรายได้เพิ่มขึ้นราว 20%
  • ทั้งยังถือเป็นก้าวสำคัญของมิชลินในการรุกเข้าสู่ธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการสัญจรและแสดงจุดยืนในฐานะผู้มีบทบาทหลักด้านโซลูชั่นพอลิเมอร์คอมโพสิต (Polymer Composite Solutions) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ Michelin in Motion เพื่อการเติบโตสู่ปี 2573
  • ตลอดจนยกระดับศักยภาพที่โดดเด่นของทั้งสองบริษัทเพื่อเสริมสร้างพลังร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมเชิงลึก (Deep Innovation) ที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งาน
  • นอกจากนี้ ยังขับเคลื่อนการเติบโตของมิชลิน โดยจะทำให้อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT Margin) ของกลุ่มมิชลินและธุรกิจผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง (Specialty Segment) เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิดเงินสดเชิงบวกและส่งผลต่อกำไรต่อหุ้น (EPS)
  • การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ใช้เงินทุนจากเงินสดที่มีอยู่ โดยยังคงสถานะทางการเงินของมิชลินที่แข็งแกร่งเอาไว้
  • คาดว่าจะสามารถปิดการซื้อขายกิจการครั้งนี้ได้ภายในปลายไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

เมื่อเร็วๆ นี้ มิชลิน และ IDI บริษัทหลักทรัพย์เอกชนสัญชาติฝรั่งเศส ได้ประกาศการบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการที่มิชลินจะเข้าซื้อกิจการ 100% ใน Flex Composite Group (FCG) ตามมูลค่าสุทธิของกิจการซึ่งอยู่ที่ 700 ล้านยูโร (ราว 26,600 ล้านบาท)

อนึ่ง Flex Composition Group หรือ FCG เป็นผู้นำสัญชาติยุโรปด้านสิ่งทอและฟิล์มที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อการนำไปใช้งานในตลาดเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ การเดินเรือ, รถซูเปอร์คาร์และยานยนต์ไฟฟ้า, การกีฬา หรือการก่อสร้าง  โดย FCG มีความเชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นพอลิเมอร์คอมโพสิตหลากหลายรูปแบบในแนวทางเดียวกับที่มิชลินได้พัฒนาขึ้น  บริษัทฯ มีพนักงาน 400 คน การดำเนินงานหลักๆ อยู่ในตลาดที่เติบโตรวดเร็วและมีความต้องการไม่หยุดนิ่งของภาคพื้นยุโรป โดยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์  ยอดรายได้ของ FCG ในปี 2565 อยู่ที่ 202 ล้านยูโร (ราว 7,678 ล้านบาท)  ระหว่างปี 2558-2565 บริษัทฯ เติบโตจากการดำเนินงานภายในองค์กร (Organic Growth) เฉลี่ยอยู่ที่ 11% โดยมีอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงความสามารถในการทำกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA Margin) อยู่ระหว่าง 25-30%

ข้อตกลงครั้งนี้จะส่งผลให้มิชลินและ FCG สามารถสร้างผู้นำด้านสิ่งทอและฟิล์มไฮเทค โดยการเข้าซื้อกิจการไม่เพียงสอดคล้องกับกลยุทธ์ Michelin in Motion เพื่อการเติบโตสู่ปี 2573  แต่ยังเป็นก้าวสำคัญของมิชลินในการขยายขอบเขตการเติบโตของธุรกิจด้านพอลิเมอร์คอมโพสิต, ยกระดับนวัตกรรมและศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนได้ประโยชน์จากความใกล้ชิดกับลูกค้าและความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรมของ FCG

การซื้อขายกิจการครั้งนี้จะสร้างพลังร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมเชิงลึก (Deep Innovation) ที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งาน ขณะเดียวกันยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ FCG

นอกจากนี้ การเข้าซื้อกิจการ FCG จะช่วยให้ธุรกิจวัสดุไฮเทคของมิชลินมีรายได้เพิ่มขึ้นราว 20% และส่งผลให้ธุรกิจนี้เติบโตได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังจะทำให้อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT Margin) ของกลุ่มมิชลินและธุรกิจผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง (Specialty Segment) เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนก่อให้เกิดเงินสดเชิงบวกและส่งผลต่อกำไรต่อหุ้น (EPS)

ฟลอรองต์ เมอเนโกซ์ (Florent Menegaux) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มมิชลิน เปิดเผยว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับทีมงานของ FCG เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมิชลิน…เพื่อสร้างผู้นำที่โดดเด่นในด้านสิ่งทอและฟิล์มไฮเทค การซื้อขายกิจการครั้งนี้เป็นการผสานจุดเด่นที่ดีที่สุดของทั้งสองบริษัทเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชี่ยวชาญที่ต่างมีร่วมกันในเรื่องโซลูชั่นพอลิเมอร์คอมโพสิต เรามุ่งสร้างพลังร่วมเพื่อก้าวข้ามขอบเขตเดิมๆ สู่การคิดค้นนวัตกรรมเชิงลึก (Deep Innovation) ที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ผลิตภัณฑ์และการนำไปใช้งาน การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่จะกำหนดจุดยืนของกลุ่มมิชลินในฐานะผู้มีบทบาทหลักด้านโซลูชั่นพอลิเมอร์คอมโพสิต ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่นอกเหนือภาคการสัญจร

เอ็มมานูเอล คาปริกลิโอเน (Emmanuel Capriglione) ผู้จัดการทั่วไปของ FCG กล่าวว่า “ธุรกิจของFCG เติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยหลักหลายปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ ความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นในด้านวัสดุและฟิล์มคอมโพสิต, ศักยภาพด้านนวัตกรรมและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  โดยการเข้ามาของมิชลินช่วยส่งเสริมให้ FCG สามารถต่อยอดศักยภาพด้านนวัตกรรมของตนเอง ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนำเสนอวัสดุที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

การซื้อขายกิจการครั้งนี้เป็นการชำระด้วยเงินสด โดยแม้จะใช้เงินทุนจากเงินสดที่มีอยู่ แต่ยังคงสถานะทางการเงินของมิชลินที่แข็งแกร่งเอาไว้  เป็นที่คาดว่าจะสามารถปิดการซื้อขายกิจการครั้งนี้ได้ภายในปลายไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนตามการแล้วเสร็จของเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อการได้มาซึ่งหุ้นทั้งหมด (Customary Closing Adjustment) และการควบคุมการควบรวมกิจการ (Merger Control Clearances) ในพื้นที่ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่