วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
spot_img
หน้าแรกAuto Newsมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์...

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่ 2 โรงพยาบาลภาคใต้ มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน

-

กรุงเทพฯ – 19 ธันวาคม 2565: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าโครงการ  ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลในภาคใต้เป็นครั้งแรก ได้แก่ โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และโรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งเป้าติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี ตามแนวทางโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน ‘สิ่งแวดล้อม’ ที่มุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลางอย่างยั่งยืน

มร. ชิน คุโบะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวภายในพิธีส่งมอบว่า “โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เกิดจากความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนของเรา ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) โดยมีเป้าหมายที่มุ่งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนให้กับโรงพยาบาล เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่ดีเพื่อคนไทย พร้อมส่งเสริมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยเราวางแผนใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 60 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์รวมถึงค่าบำรุงรักษา ในโรงพยาบาลชุมชน 40 แห่งภายใน 10 ปีข้างหน้า คาดว่า โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 17,300 ตัน”

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ทำการส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์จากโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ให้กับโรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และโรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งที่ 3 และ 4 ที่ได้รับมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรก เมื่อเดือนเมษายน 2565 และโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ทางภาคเหนือเป็นแห่งที่สอง เมื่อเดือนมิถุนายน 2565

นายแพทย์กัมปนาท เกษมสัตย์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล      เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่ทางโรงพยาบาล โดยหลังจากการติดตั้ง ค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลลดลงเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท ทำให้เราสามารถนำงบประมาณส่วนนี้มาพัฒนาการดำเนินงานส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เพื่อให้บริการและดูแลคนในชุมชนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ชุมชนของเรามีสุขภาพที่ดีขึ้น”

ทางด้าน นายแพทย์รุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “โครงการนี้มีส่วนช่วยให้ทางโรงพยาบาลสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าไปได้ถึงเดือนละร้อยละ 20 จากเดิมที่มีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเดือนละประมาณ 150,000 บาท แต่หลังจากติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลงเฉลี่ยเหลือเพียงเดือนละ 120,000 บาท ซึ่งสำคัญมากสำหรับโรงพยาบาลของเรา ที่กำลังวางแผนพัฒนาส่วนต่างๆ ผมจึงขอขอบคุณ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และพันธมิตรผู้ร่วมโครงการ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาบริการและการดำเนินการของเรา”

 

โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ จะช่วยให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 400,000 บาทต่อปี อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย สอดคล้องกับพันธกิจของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่มุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสังคมของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ และหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

 

นอกจากโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังเปิดตัวแนวคิดริเริ่มและโครงการอื่น ๆ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง ประกอบด้วย การติดตั้งแผงโซล่าร์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานในแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ที่ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลงมากกว่า 6,100 ตันต่อปี และการฟื้นฟูผืนป่าภายใต้โครงการ ‘รากกล้าแห่งความยั่งยืน’ รวมถึงการดำเนินการด้านธุรกิจที่มุ่งลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลง ร้อยละ 40  ผ่านการพัฒนาการผลิตและคิดค้นพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ พร้อมกับเพิ่มสัดส่วนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าให้มียอดจำหน่ายอยู่ที่ร้อยละ 50 ภายในปี 2573 เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคต

#MitsubishiMotorsThailand    #SolarforLives   #พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

#CarbonNeutralSociety   #MitsubishiMotorsTHCSR

ภาพบรรยากาศ พิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ณ โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง:

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง:

มร. ชิน คุโบะ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย มร. ฮิโรอากิ ทาโบะ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคใต้ จากโครงการ  Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมี นายแพทย์กัมปนาท เกษมสัตย์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วยนายฉัตรชัย อุสาหะ  (ที่ 5 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

ภาพบรรยากาศ พิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ณ โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี:

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี:

มร. ชิน คุโบะ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย มร. ฮิโรอากิ ทาโบะ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม สายงานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากโครงการ  Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมี นายแพทย์รุ่งโรจน์ ทรัพย์สุนทร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย นายนพดล ขาวมะลิ (ที่ 4 จากขวา) นายอำเภอวิภาวดี และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน

 

- Advertisment -

Must Read

“ซูซูกิ แครี่” ตอกย้ำบทบาทผู้นำ “ฟู้ดทรัค” เติบโตสวนทางตลาด สร้างโอกาสในช่วงวิกฤติ ชูความอเนกประสงค์ครบครัน ตอบโจทย์ธุรกิจที่หลากหลาย ล็อกเป้าเก็บเกี่ยวยอดขาย 4,200...

0
14 มีนาคม 2565-กรุงเทพมหานคร-ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ชูความอเนกประสงค์ของ ซูซูกิ แครี่ ตอกย้ำบทบาทผู้นำฟู้ดทรัคที่มีส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสและร่วมขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างอัตราเติบโตให้กับธุรกิจด้านการขนส่ง สอดรับการขยายตัวของธุรกิจออนไลน์ มั่นใจสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน ตั้งเป้าเก็บเกี่ยวยอดขาย 4,200 คันในปีนี้ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการผลักดัน ซูซูกิ แครี่...