ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม ยอดขายรวม 60,105 คัน ลดลง 41.7%

0
554

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 60,105 คัน ลดลง 41.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,698 คัน ลดลง 48.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 39,407 คัน ลดลง 37.6% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 30,296 คัน ลดลง 41.8%

 ประเด็นสำคัญ
ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคมมีปริมาณการขาย 60,105 คัน ลดลง 41.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 48.3% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 37.6% สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ด้วยหลายเหตุปัจจัยทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความสนใจในการซื้อรถใหม่จึงชะลอตัว และผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย
ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 200,064 คัน ลดลง 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 23.6% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 24.4% เป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศและระดับโลก ยังส่งผลต่อภาพรวมของตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังคงพยายามหามาตรการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนั้นแนวโน้มของตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2563
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 60,105 คัน ลดลง 41.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,332 คัน ลดลง 48.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,629 คัน ลดลง 21.8% ส่วนแบ่งตลาด 22.7%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 7,506 คัน ลดลง 31.9% ส่วนแบ่งตลาด 12.5%
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,698 คัน ลดลง 48.3%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 6,070 คัน ลดลง 25.5% ส่วนแบ่งตลาด 29.3%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 5,406 คัน ลดลง 55.6% ส่วนแบ่งตลาด 26.1%
อันดับที่ 3 มาสด้า 2,161 คัน ลดลง 56.5% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 39,407 คัน ลดลง 37.6%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 13,629 คัน ลดลง 21.8% ส่วนแบ่งตลาด 34.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 11,926 คัน ลดลง 45.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,930 คัน ลดลง 47.5% ส่วนแบ่งตลาด 7.4%
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 30,296 คัน ลดลง 41.8%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,634 คัน ลดลง 21.9% ส่วนแบ่งตลาด 41.7%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 10,349 คัน ลดลง 46.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,930 คัน ลดลง 47.5% ส่วนแบ่งตลาด 9.7%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 3,081 คัน
โตโยต้า 962 คัน – มิตซูบิชิ 773 คัน – อีซูซุ 640 คัน – ฟอร์ด 419 คัน – เชฟโรเลต 228 คัน – นิสสัน 59 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,215 คัน ลดลง 39.5%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,994 คัน ลดลง 19.7% ส่วนแบ่งตลาด 44.1%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 9,387 คัน ลดลง 41.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 2,157 คัน ลดลง 46.8% ส่วนแบ่งตลาด 7.9%

 สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2563
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 200,064 คัน ลดลง 24.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 56,161 คัน ลดลง 34.9% ส่วนแบ่งตลาด 28.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 42,398 คัน ลดลง 5.6% ส่วนแบ่งตลาด 21.2%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 28,678 คัน ลดลง 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 14.3%
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 78,385 คัน ลดลง 23.6%
อันดับที่ 1 ฮอนด้า 23,959 คัน เพิ่มขึ้น 6.4% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 18,661 คัน ลดลง 39.6% ส่วนแบ่งตลาด 23.8%
อันดับที่ 3 นิสสัน 8,691 คัน ลดลง 20.5% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 121,679 คัน ลดลง 24.4%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 42,398 คัน ลดลง 5.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 37,500 คัน ลดลง 32.2% ส่วนแบ่งตลาด 30.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 9,835 คัน ลดลง 29.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
ปริมาณการขาย 96,963 คัน ลดลง 26.9%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 39,620 คัน ลดลง 4.8% ส่วนแบ่งตลาด 40.9%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 32,733 คัน ลดลง 33.7% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 9,835 คัน ลดลง 29.4% ส่วนแบ่งตลาด 10.1%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 9,840 คัน
โตโยต้า 3,320 คัน – มิตซูบิชิ 2,626 คัน – อีซูซุ 1,763 คัน – ฟอร์ด 1,298 คัน – เชฟโรเลต 544 คัน –นิสสัน 289 คัน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 87,123 คัน ลดลง 24.3%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 37,857 คัน ลดลง 2.5% ส่วนแบ่งตลาด 43.5%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 29,413 คัน ลดลง 29.4% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 7,209 คัน ลดลง 29.1% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

ติดตามข่าวสารยานยนต์ เรื่องรถที่ผู้หญิงก็อยากรู้ ได้ที่ www.carswaii.com
FB Page : carswaii.com
IG : carswaii
Youtube : carswaii-channel

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่