“แบรนด์ซุปไก่สกัด” จับมือ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญซีเอสอาร์ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน

0
188
“แบรนด์ซุปไก่สกัด” จับมือ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญซีเอสอาร์ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน
“แบรนด์ซุปไก่สกัด” จับมือ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญซีเอสอาร์ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน

กรุงเทพฯ (6 กันยายน 2564) – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนเตียงรักษา มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากต้องเข้าสู่ระบบการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือ Home Isolation ทำให้ฮีโร่ด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์ เหล่าจิตอาสา และมูลนิธิต่างๆทำงานหนักมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ป่วย Home isolation ก็ยังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ “ถังออกซิเจน” ที่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรักษาเบื้องต้น และช่วยพยุงการเจ็บป่วยอาการรุนแรงของโรคได้ แบรนด์ซุปไก่สกัด จึงได้ร่วมมือกับ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด แบรนด์วีต้า และแบรนด์ไฟโตดริ๊งค์จำนวนรวมกว่า 100,000 ขวดแก่เหล่า
ฮีโร่ด่านหน้าที่ยังต้องทำหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อย พร้อมมอบถังออกซิเจน และเครื่องผลิตออกซิเจน 50 ชุด และอุปกรณ์จำเป็นให้กับกลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจสนับสนุนภารกิจเติมลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

คุณแอชวิน ราชโกปาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ ประเทศไทย และอินโดไชน่า กล่าวว่า “ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแบรนด์ซุปไก่สกัดในฐานะผู้นำตลาดซุปไก่สกัด เดินหน้าสนับสนุน และสร้างพลังใจให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยได้ “ฮึบ” แล้วก้าวข้ามโมเมนต์ยากๆ ไปด้วยกัน ด้วยการสร้างสรรค์แคมเปญ ‘ฮึบแล้วไปต่อ’ ภายใต้แนวคิด เมื่อต้อง ‘ฮึบ’ สูดหายใจลึกๆ แล้วดื่มแบรนด์ เพื่อส่งพลังฮึบให้กับผู้บริโภคชาวไทยทุกคนที่ต้องเผชิญกับโมเมนต์ที่ยากลำบาก และการเจอกับความท้าทายใหม่ๆ ในชีวิต ทำให้เริ่มเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้า และหมดพลัง ให้ลุกขึ้นมาฮึบสู้ไปด้วยกัน ซึ่งเราได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด แบรนด์ซุปไก่สกัด ยังคงเดินหน้าสานต่อพลังฮึบด้วยการร่วมมือกับ กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ และ แกร็บ จัดแคมเปญ ‘ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่’ เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนฮีโร่ด่านหน้าที่คอยช่วยเหลือ และประสานงานเพื่อเข้าถึงผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ตลอดจนบรรดาบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าช่วยเหลือผู้ติดเชื้อกลุ่ม Home Isolation ในภาวะวิกฤตเช่นนี้”

“แบรนด์ซุปไก่สกัด” จับมือ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญซีเอสอาร์ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน
“แบรนด์ซุปไก่สกัด” จับมือ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญซีเอสอาร์ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน

“สำหรับภารกิจภายใต้แคมเปญ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” ในครั้งนี้ เราได้มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด แบรนด์วีต้า และแบรนด์ไฟโตดริ๊งค์ จำนวนรวมกว่า 100,000 ขวดให้แก่เหล่าฮีโร่ตามมูลนิธิต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มกำลัง อาทิ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา ทีมงานจิตอาสาเพจเราต้องรอด Let’s be hero และทีมจิตอาสากลุ่มต่างๆ รวมถึงกลุ่มคนที่เสียสละตนเองปฎิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเราทุกคน เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีพลังกาย และมีพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปได้ นอกจากนี้ แบรนด์ซุปไก่สกัดยังได้จัดหาถังออกซิเจน และเครื่องผลิตออกซิเจน 50 ชุด พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น ชุด PPE สำหรับทีมภาคสนาม ให้แก่กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นกลุ่ม Home Isolationพร้อมกันนี้ ยังได้ผนึกกำลังร่วมมือกับ แกร็บ บริการส่งถังออกซิเจน ตามบ้านผู้ป่วยสีเหลืองผ่านบริการ GrabExpressเพื่อช่วยส่งต่อลมหายใจไปถึงผู้ป่วยอย่างทันท่วงที” คุณแอชวิน กล่าวเสริม

“แบรนด์ซุปไก่สกัด” จับมือ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญซีเอสอาร์ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน
“แบรนด์ซุปไก่สกัด” จับมือ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญซีเอสอาร์ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน

คุณธนบดี อิ่มใจ หนึ่งในทีมผู้ก่อตั้งกลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ กล่าวว่า “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจเกิดขึ้นจากศิษย์เก่าเทพศิรินทร์จิตอาสา และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบที่เล็งเห็นถึงภาวะขาดเตียงรักษา และมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้าน #เพราะลมหายใจเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ โดยการส่งมอบถังออกซิเจนให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งการได้รับความช่วยเหลือจากแบรนด์ซุปไก่ฯ และแกร็บภายใต้แคมเปญ ฮึบ ฟอร์ ฮีโร ช่วยให้กลุ่มจิตอาสา สามารถจัดสรรถังออกซิเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ได้รวดเร็วมากขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการยืมถังออกซิเจนสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bangpun4all.com หรือสแกน QR Code 2. กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ ผู้ป่วย อาการให้ครบถ้วน 3. แอดไลน์พร้อมแจ้งชื่อผู้ป่วย และเลขคิว 4. รอการติดต่อกลับจากทีมจิตอาสาเพื่อประเมินอาการ 5. ผู้ป่วยผ่านเกณฑ์รอการติดต่อจัดส่งถังออกซิเจน โดยทางกลุ่มจิตอาสา จะมีเจ้าหน้าที่อาสาวิชาชีพประเมินเคสในการรับถังออกซิเจน หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเคสแล้วจะส่งที่อยู่ให้กับแกร็บจัดส่งถังออกซิเจนซึ่งจะเป็นเคสสีเหลืองเท่านั้นเนื่องจากเคสสีแดงมีความเสี่ยงที่สูง และต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางในการติดตั้งถังออกซิเจน โดยกลุ่มจิตอาสา มุ่งหวังว่าถังออกซิเจนเหล่านี้จะช่วยพยุงอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโควิด-19 และช่วยให้พวกเขาอาการดีขึ้นตามลำดับ”

“แบรนด์ซุปไก่สกัด” จับมือ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญซีเอสอาร์ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน
“แบรนด์ซุปไก่สกัด” จับมือ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญซีเอสอาร์ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน

คุณจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตรธุรกิจ กล่าวว่า “แกร็บ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ‘ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่’ ร่วมกับแบรนด์ซุปไก่สกัด และกลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจในครั้งนี้ สำหรับสถานการณ์โควิดในระลอกล่าสุด แกร็บได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันหลากหลายกิจกรรม อาทิ เปิดบริการ JustGrab (Curfew Hours) เพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร ที่มีความจำเป็นในการเดินทางไป – กลับจากโรงพยาบาล และ สนามบิน ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ รวมไปถึงอำนวยความสะดวกจัดส่งอาหารให้กับผู้ป่วยกักตัว Home Isolation ถึงที่พัก ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย และสุขอนามัยภายใต้การดูแลของทางโรงพยาบาลฯ ผ่านบริการGrabExpress เป็นต้น และสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ แกร็บได้จัดตั้งทีม GrabExpress เฉพาะกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งถังออกซิเจนให้แก่ผู้ป่วย Home Isolation พร้อมพาร์ทเนอร์คนขับจิตอาสาที่ได้รับการฝึกอบรมพร้อมคำแนะนำถึงวิธีการจัดส่งถังออกซิเจนให้แก่ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย และถูกต้องตามขั้นตอน ความร่วมมือครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยได้รับ
ถังออกซิเจนได้ทันท่วงที และกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น แกร็บขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนให้สามารถฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน”

“แบรนด์ซุปไก่สกัด” จับมือ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญซีเอสอาร์ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน
“แบรนด์ซุปไก่สกัด” จับมือ “กลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจ” และ “แกร็บ” จัดแคมเปญซีเอสอาร์ “ฮึบ ฟอร์ ฮีโร่” เติมพลัง เติมลมหายใจ ฮึบไปต่อด้วยกัน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะใช้ถังออกซิเจนสามารถติดต่อกลุ่มจิตอาสาแบ่งปันลมหายใจได้โดยตรงที่ เพจแบ่งปันลมหายใจ หรือ กรอกข้อมูลได้ที่ https://www.bangpun4all.com/

#ฮึบForHero #เติมพลังเติมลมหายใจ #ฮึบไปต่อด้วยกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here