หน้าแรก แท็ก ‘บ้านปู เน็กซ์’ กางแผนดันเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสร้าง New S-Curve เดินหน้าเต็มสูบ “พลังงานหมุนเวียน – แบตเตอรี่ – ซื้อขายไฟฟ้า – อีโมบิลิตี้” ยืนหนึ่งการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานฉลาดครบวงจรระดับโลก

แท็ก: ‘บ้านปู เน็กซ์’ กางแผนดันเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสร้าง New S-Curve เดินหน้าเต็มสูบ “พลังงานหมุนเวียน – แบตเตอรี่ – ซื้อขายไฟฟ้า – อีโมบิลิตี้” ยืนหนึ่งการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานฉลาดครบวงจรระดับโลก