หน้าแรก แท็ก ‘ซูซูกิ’ ท้าทุกขีดจำกัดแห่งความคุ้มค่า กิจกรรมขับทดสอบสมรรถนะ 4 ภาคทั่วไทย “SUZUKI CELERIO 1999 No Boundary Journey” ระยะทางรวมกว่า 1

แท็ก: ‘ซูซูกิ’ ท้าทุกขีดจำกัดแห่งความคุ้มค่า กิจกรรมขับทดสอบสมรรถนะ 4 ภาคทั่วไทย “SUZUKI CELERIO 1999 No Boundary Journey” ระยะทางรวมกว่า 1