“โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ กิจกรรมดีดีเพื่อสังคม ที่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ พร้อมมอบรถยนต์ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อนำไปใช้สำหรับกิจกรรมทางการแพทย์ ไปแล้ว 2 แห่ง

0
543

วันนี้แอดมินพามาดูกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม โดยจัดทำโครงทำโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเป็นสังคมคาร์บอนสมดุล เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการนี้ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการมอบระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์พร้อมมอบรถยนต์ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี เพื่อนำไปใช้กิจกรรมทางการแพทย์ โดยได้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทย 42 แห่ง ให้สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี พร้อมกับสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการสร้างสังคมคาร์บอนสมดุล  โครงการนี้เกิดจากความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน  มุ่งสู่เป้าหมายในการสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์  เพื่อให้โรงพยาบาลชชุมชนได้นำไฟฟ้าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด 400,000 บาท ต่อปี   โดยตั้งเป้าติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ ประมาณ 40 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2575 (ระยะเวลา 10 ปี) อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงมากกว่า 17,300 ตัน ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ นอกเหนือจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย  ยังดูแลในเรื่องการบำรุงรักษารายปีอีกด้วย

          และในปัจจุบัน บริษัท  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย  ได้ทำกิจกรรมดีดี คืนสู่สังคมโดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าร์เซลล์ ให้กับโรงพยาบาลไปแล้ว จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

  1. โรงพยาบาลน้ำพอง ในจังหวัดขอนแก่น  เป็นแห่งแรก ในช่วงเดือน เมษายน 2565 โรงพยาบาลน้ำพอง ถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีเตียงผู้ป่วย 200 เตียง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเฉลี่ยเป็นผู้ป่วยนอก 817 คน และผู้ป่วยใน 129 คนต่อวัน

2. โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ในช่วงเดือน มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลพญาเม็งราย มีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด 60 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอกประมาณวันละ 400 คน และผู้ป่วยในประมาณ 10 คน ต่อวัน มีบุคลากรทางการแพทย์ราว 59 คน ประกอบด้วยแพทย์ 7 คน และบุคลากรอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการแพทย์อีก 52 คน เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่คนในชุมชน

จะเห็นได้ว่าโครงการนี้ ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ตอบโจทย์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน  ไม่ว่ามลภาวะทางเสียง,ทางอากาศ, ทางน้ำ, ทางดิน ถ้าจะมี บุคคล หรือองค์กรทั้งทางภาครัฐและเอกชน  ให้ความสนใจหรือสนับสนุนกันมากขึ้น  ก็จะทำให้โลกเราน่าอยู่และยั่งยืน สะท้อนให้เห็นทิศทางของทางบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย   ที่ต้องการตอบแทนสังคมผ่านการสนับสนุนโรงพยาบาลท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนการเป็นสังคมคาร์บอนสมดุลของประเทศไทย ผ่านการดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดกระบวนการผลิตรถยนต์ รวมถึงโครงการปลูกป่า โครงการ Solar for Lives: พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์  พีเอชอีวี ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เปิดตัวในประเทศไทยในปี 2563 บริษัทฯ ยังได้ใช้ระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงานแหลมฉบัง ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส นอกประเทศญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 6,100 ตันต่อปี ก็ขอให้โครงการดีดีแบบนี้สำเร็จลุล่วงทุกโครงการ และมีโครงการที่รักษ์โลก รักษ์สังคมไทยแบบนี้ตลอดไปนะคะ  ภายใต้ปณิธาน “สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่