มาดูยอดขายโตโยต้า ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม ยอดขายรวม 81,044 คัน ลดลง 1.1%

0
605

มาดูยอดขายโตโยต้า ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม ยอดขายรวม 81,044 คัน ลดลง 1.1%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 81,044 คัน  ลดลง 1.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,794 คัน เพิ่มขึ้น 0.8% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 48,250 คัน ลดลง 2.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 38,888 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

 • ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม มีปริมาณการขาย 81,044 คัน ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 0.8% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 2.4% สืบเนื่องจากความกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังฟื้นตัวช้า ตลอดจนราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมในเดือนนี้ยังไม่เกิดการขยายตัวมากนัก

2) ตลาดรถยนต์สะสม 7 เดือน มีปริมาณการขาย 604,814 คัน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับข้อเสนอพิเศษต่างๆจากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคมคาดว่ายังคงทรงตัว สืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดว่าจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น และอีกเหตุปัจจัยหลักคือกิจกรรมส่งเสริมการขายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์ เซลส์ ล้วนส่งผลบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามการเข้มงวดเรื่องการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงผู้บริโภคบางส่วนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน ดังนั้นจึงคาดว่าตลาดรถยนต์จะมีแนวโน้มทรงตัว

 • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2562
 • ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 81,044 คัน ลดลง 1.1%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า      25,760 คัน      ลดลง         1.8%       ส่วนแบ่งตลาด 31.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          13,834 คัน      เพิ่มขึ้น       5.3%       ส่วนแบ่งตลาด 17.1%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       11,024 คัน      เพิ่มขึ้น       5.1%       ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

 • ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,794 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      8,924 คัน      ลดลง         8.0%       ส่วนแบ่งตลาด 27.2%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       8,632 คัน      เพิ่มขึ้น      12.7%       ส่วนแบ่งตลาด 26.3%อันดับที่ 3 มาสด้า 4,470 คัน        ลดลง         8.8%       ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

 • ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 48,250 คัน ลดลง 2.4%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า      16,836 คัน      เพิ่มขึ้น       1.9%       ส่วนแบ่งตลาด 34.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           13,834 คัน      เพิ่มขึ้น        5.3%       ส่วนแบ่งตลาด 28.7%  

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,026 คัน      ลดลง       18.8%       ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

 • ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 38,888 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      14,948 คัน      เพิ่มขึ้น        6.1%      ส่วนแบ่งตลาด 38.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           12,439 คัน      เพิ่มขึ้น        4.4%      ส่วนแบ่งตลาด 32.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,026 คัน      ลดลง       18.5%      ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

                               *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,525 คัน

โตโยต้า 2,195 คัน – มิตซูบิชิ 843 คัน – อีซูซุ 719 คัน – ฟอร์ด 449 คัน – เชฟโรเลต 237 คัน – นิสสัน 82 คัน

 •  ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 34,363 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

          อันดับที่ 1 โตโยต้า      12,753 คัน      เพิ่มขึ้น        5.6%      ส่วนแบ่งตลาด 37.1%

 อันดับที่ 2 อีซูซุ         11,720 คัน      เพิ่มขึ้น        6.1%      ส่วนแบ่งตลาด 34.1%

                   อันดับที่ 3 ฟอร์ด        3,577 คัน      ลดลง        15.3%      ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

 • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562
 •  ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 604,814 คัน เพิ่มขึ้น 5.9%                               

              อันดับที่ 1 โตโยต้า      197,262 คัน    เพิ่มขึ้น    17.3%         ส่วนแบ่งตลาด 32.6%

              อันดับที่ 2 อีซูซุ           103,011 คัน    เพิ่มขึ้น     3.5%                   ส่วนแบ่งตลาด 17.0%

              อันดับที่ 3 ฮอนด้า      75,723 คัน     เพิ่มขึ้น     7.7%                   ส่วนแบ่งตลาด 12.5%

 •  ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 239,334 คัน เพิ่มขึ้น 7.4%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      69,274 คัน     เพิ่มขึ้น     9.6%                   ส่วนแบ่งตลาด 28.9%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       57,521 คัน     เพิ่มขึ้น     6.6%                   ส่วนแบ่งตลาด 24.0%

อันดับที่ 3 มาสด้า       30,296 คัน     เพิ่มขึ้น     3.5%                   ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

 •  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 365,480 คัน เพิ่มขึ้น 5%                    

          อันดับที่ 1 โตโยต้า      127,988 คัน    เพิ่มขึ้น   21.9%                   ส่วนแบ่งตลาด 35.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           103,011 คัน    เพิ่มขึ้น    3.5%          ส่วนแบ่งตลาด 28.2%

          อันดับที่ 3 ฟอร์ด        30,909 คัน     ลดลง    17.7%          ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

 •  ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 297,263 คัน เพิ่มขึ้น 7.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      114,154 คัน    เพิ่มขึ้น   25.6%                    ส่วนแบ่งตลาด 38.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           94,403 คัน     เพิ่มขึ้น    3.8%          ส่วนแบ่งตลาด 31.8%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        30,908 คัน      ลดลง    16.1%           ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

                               *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 37,392 คัน

โตโยต้า  16,595 คัน – มิตซูบิชิ 7,740 คัน – อีซูซุ 6,245 คัน – ฟอร์ด 3,946 คัน – เชฟโรเลต 1,983 คัน –นิสสัน 883 คัน

 •  ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 259,871 คัน เพิ่มขึ้น 7.6%

          อันดับที่ 1 โตโยต้า      97,559 คัน      เพิ่มขึ้น   28.4%        ส่วนแบ่งตลาด 37.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           88,158 คัน      เพิ่มขึ้น    4.9%           ส่วนแบ่งตลาด 33.9%

                   อันดับที่ 3 ฟอร์ด        26,962 คัน      ลดลง     15.1%  ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่