มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คว้า 3 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมประจำปี 2563 ครอบคลุมความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย

0
517
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คว้า 3 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมประจำปี 2563 ครอบคลุมความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คว้า 3 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมประจำปี 2563 ครอบคลุมความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย

กรุงเทพฯ – 8 ธันวาคม 2563:

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คว้า 3 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมประจำปี 2563 หรือ TAQA Award สะท้อนความมุ่งมั่นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและความพึงพอใจ   สุงสุดของลูกค้า ผ่านบริการด้านการขายและหลังการขายที่เป็นเลิศ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์รถยนต์รุ่นต่างๆ ของ  มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ประกอบด้วย 3 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านการขาย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 2. รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ 3. รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คว้า 3 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมประจำปี 2563 ครอบคลุมความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คว้า 3 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมประจำปี 2563 ครอบคลุมความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย

สำหรับพิธีมอบรางวัล TAQA Award ประจำปี 2563 นี้ ได้รับเกียรติจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี โดยมี มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายสาโรจน์      มะอาจเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายในประเทศ และนายชาญชัย พิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการ   ส่วนสนับสนุนงานบริการ สำนักงานบริการหลังการขาย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านการขาย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน ตามลำดับ พร้อมนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด นายสุวัฒน์ ทองธนากุล บรรณาธิการอำนวยการ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ และนาย สุกิจ ตันสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คัสต้อม เอเชีย จำกัดร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

     มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  “เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้รถยนต์ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส พวกเราทุกคน จากส่วนงานต่างๆ ทั้งฝ่ายการผลิต การขาย และบริการหลังการขาย มีความตั้งใจที่จะส่งมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกท่านเสมอ รางวัลทั้ง 3 รางวัลนี้ เป็นเสมือนเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งของ      มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และจะเป็นกำลังใจสำคัญให้พนักงานและผู้จำหน่ายทุกคน เดินหน้าต่อเพื่อยกระดับคุณภาพงานด้านการขาย และการส่งมอบความอุ่นใจด้านบริการหลังการขาย ภายใต้สโลแกน ‘เราดูแล คุณแค่ขับ’ ที่เพียบพร้อมด้วยบุคลากรผู้ชำนาญงาน และเครื่องมือมาตรฐาน ภายใต้เครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิกว่า 234 แห่ง ทั่วประเทศ ตลอดจนการให้ความสำคัญและใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐานของรถยนต์ทุกรุ่นที่เราจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในทุกครั้งของการขับขี่รถยนต์ของมิตซูบิชิ”

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คว้า 3 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมประจำปี 2563 ครอบคลุมความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย คว้า 3 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมประจำปี 2563 ครอบคลุมความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย

สำหรับรางวัลที่มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับครั้งนี้ เป็นรางวัลที่ได้จากการสำรวจด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างความพึงพอใจจากผู้ใช้รถโดยตรง และใช้ค่าความพึงพอใจสุงสุดมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน การสำรวจได้มีการกำหนดลักษณะของผู้ใช้รถยนต์ ที่จะเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องเป็นผู้ใช้รถที่ได้ใช้บริการกับศูนย์บริการจริง และจะต้องใช้รถดังกล่าวในปัจจุบัน  ทั้งนี้ เพื่อให้ผลที่ออกมาสามารถสะท้อนให้เห็นความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างแท้จริงและตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดการพัฒนาของบริษัทรถยนต์ได้อย่างตรงจุดและตรงประเด็น

“มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เป็นหนึ่งในบริษัทรถยนต์ที่เข้าร่วมการสำรวจกับโครงการของ TAQA Award  มาตั้งแต่ปี 2551 และได้รับรางวัลมากมาย ทั้งในด้านคุณภาพรถยนต์ รางวัลด้านการขาย และบริการหลังการขาย อีกทั้งยังนำเอาผลการสำรวจจากทุกปี มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพและการบริการที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความประทับใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า จนนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่ทั้งพนักงานและผู้จำหน่ายของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ด้วย 3 รางวัลคุณภาพจาก TAQA Award ในปี 2563 นี้”             มร. โมะริคาซุ ชกกิ กล่าวสรุป

ปัจจุบัน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 234 แห่ง เพื่อครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกค้าในทุกภาคของประเทศอย่างทั่วถึง และยังมีแผนที่จะขยายเพิ่มเป็น 240 แห่งภายในปีงบประมาณ 2563 เพื่อรองรับลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมแผนดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงภาพลักษณ์เครือข่ายผู้จำหน่ายผ่านดีไซน์ใหม่อีกด้วย

ติดตามข่าวสารยานยนต์  เรื่องรถที่ผู้หญิงก็อยากรู้ ได้ที่ www.carswaii.com

FB Page : carswaii.com

IG      : carswaii

Youtube : carswaii-channel

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่