เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563

0
154
เปิดอบรม
เปิดอบรม "ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน" ปี 2563

 

เปิดอบรม "ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน" ปี 2563
เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเยาวชน โดยมี ณิชาพัชณ์ เพ็ชรพันธุ์ ผอ.กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ จิตรมณี ศรีประเสริฐ ผอ.กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มือนาง ปิยะพงษ์ ผู้แทนมูลนิธิฯ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ความรู้ โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระประชาบดี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here