ตลาดรถยนต์พฤษภาคมสวนกระแสราคาน้ำมัน ยอดขายรวม 64,735 คัน เติบโต15.7%

0
719

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 มีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น 64,735 คัน เพิ่มขึ้น 15.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,084 คัน เพิ่มขึ้น 29% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 44,651 คัน เพิ่มขึ้น 10.6% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 33,822 คัน เพิ่มขึ้น 6.4%

ประเด็นสำคัญ

          ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมมีปริมาณการขาย 64,735 คัน เพิ่มขึ้น 15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 29% ส่วนตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันที่ 10.6% เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพและกิจกรรมทางเศรษฐกิจจนเกือบเป็นปกติ แม้จะมีปัจจัยลบที่สำคัญคือสถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีความต้องการใช้รถยนต์ของผู้บริโภคที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์นั่งซึ่งมีความจำเป็นในการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคระบาด โควิด-19

ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากความมั่นใจของผู้บริโภคที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และสะท้อนไปยังตลาดรถยนต์ด้วยเช่นกัน โดยสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ส่วนใหญ่ใช้ในภาคขนส่งจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งราคาน้ำมันเบนซินที่ส่วนใหญ่ใช้ในรถยนต์ส่วนบุคคล ส่งผลให้ต้นทุนในการเดินทางของประชาชนสูงขึ้น แต่ก็ไม่อาจหยุดความต้องการใช้รถยนต์ของผู้บริโภค ภายใต้ปัจจัยเสริมที่สำคัญคือข้อเสนอพิเศษที่ทำให้การเป็นเจ้าของรถยนต์ในปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม2565

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 64,735 คัน เพิ่มขึ้น 7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      22,181 คัน      เพิ่มขึ้น       12.2%       ส่วนแบ่งตลาด 34.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          15,728 คัน      เพิ่มขึ้น        5.8%         ส่วนแบ่งตลาด 24.3%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      5,035 คัน       เพิ่มขึ้น        0.7%       ส่วนแบ่งตลาด   7.8%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,084 คัน เพิ่มขึ้น 29%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      5,773 คัน       เพิ่มขึ้น      19.7%       ส่วนแบ่งตลาด 28.7%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       3,191 คัน       ลดลง        27.1%       ส่วนแบ่งตลาด 15.9%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      2,077 คัน       เพิ่มขึ้น      76.5%       ส่วนแบ่งตลาด 10.3%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 44,651 คัน เพิ่มขึ้น 6%        

อันดับที่ 1 โตโยต้า      16,408 คัน      เพิ่มขึ้น       9.8%        ส่วนแบ่งตลาด 36.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           15,728 คัน      เพิ่มขึ้น       5.8%        ส่วนแบ่งตลาด 35.2%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      2,637 คัน       เพิ่มขึ้น     19.1%        ส่วนแบ่งตลาด  5.9%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย 33,822 คัน เพิ่มขึ้น 6.4%                                

อันดับที่ 1 อีซูซุ          14,192 คัน      เพิ่มขึ้น        5.9%       ส่วนแบ่งตลาด 42.0%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      13,909 คัน      เพิ่มขึ้น      11.1%       ส่วนแบ่งตลาด 41.1%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      2,604 คัน       เพิ่มขึ้น      19.2%       ส่วนแบ่งตลาด  7.7%

       *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,585 คัน

โตโยต้า 2,048 คัน – อีซูซุ 1,297 คัน – มิตซูบิชิ 702 คัน – ฟอร์ด 435 คัน – นิสสัน 103 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 29,237 คัน เพิ่มขึ้น 4%                                

อันดับที่ 1 อีซูซุ          12,895 คัน     เพิ่มขึ้น      5.2%         ส่วนแบ่งตลาด 44.1%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      11,861 คัน      เพิ่มขึ้น    13.0%        ส่วนแบ่งตลาด 40.6%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      1,902 คัน       เพิ่มขึ้น      9.7%         ส่วนแบ่งตลาด  6.5%      

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 359,351 คัน เพิ่มขึ้น 6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      121,006 คัน     เพิ่มขึ้น       27.6%       ส่วนแบ่งตลาด 33.7%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           89,743 คัน     เพิ่มขึ้น       13.5%       ส่วนแบ่งตลาด 25.0%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       35,766 คัน      เพิ่มขึ้น        1.1%       ส่วนแบ่งตลาด 10.0%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 116,302 คัน เพิ่มขึ้น 9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      33,010 คัน     เพิ่มขึ้น     35.9%       ส่วนแบ่งตลาด 28.4%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า      27,056 คัน     ลดลง       10.3%        ส่วนแบ่งตลาด 23.3%

อันดับที่ 3 มาสด้า       10,151 คัน     เพิ่มขึ้น     11.9%        ส่วนแบ่งตลาด  8.7%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 243,049 คัน เพิ่มขึ้น 5%

อันดับที่ 1 อีซูซุ          89,743 คัน      เพิ่มขึ้น     13.5%        ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      87,996 คัน      เพิ่มขึ้น     24.7%        ส่วนแบ่งตลาด 36.2%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      13,545 คัน      เพิ่มขึ้น     11.4%        ส่วนแบ่งตลาด  5.6%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย 190,223 คัน เพิ่มขึ้น 16.2%

อันดับที่ 1 อีซูซุ           82,799 คัน      เพิ่มขึ้น     14.3%        ส่วนแบ่งตลาด 43.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า      76,603 คัน      เพิ่มขึ้น     28.4%        ส่วนแบ่งตลาด 40.3%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      13,447 คัน      เพิ่มขึ้น     13.6%         ส่วนแบ่งตลาด  7.1%

    *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 25,400 คัน

โตโยต้า 12,012 คัน – อีซูซุ 7,531 คัน – มิตซูบิชิ 3,483 คัน – ฟอร์ด 1,850 คัน – นิสสัน 524 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 164,823 คัน เพิ่มขึ้น 18%

อันดับที่ 1 อีซูซุ                   75,268 คัน       เพิ่มขึ้น     17.2%        ส่วนแบ่งตลาด 45.7%

อันดับที่ 2 โตโยต้า               64,591 คัน      เพิ่มขึ้น     31.5%        ส่วนแบ่งตลาด 39.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด                10,295 คัน        ลดลง        9.9%   ส่วนแบ่งตลาด  6.2%    

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่